PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Evaluace ve vzdělávání - ON23142108
Anglický název: Evaluation in Education
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314108
Prerekvizity : ON23142104
Záměnnost : ON2314108
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (02.05.2012)
Kurz se soustředí na vysvětlení významu evaluace a autoevaluace školy, volbu vhodných kritérií, indikátorů a evaluačních nástrojů. Ve druhé části se soustředí na hodnocení práce učitelů a hodnocení učení žáků po jejich rezultativní i procesuální stránce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. (02.05.2012)

Cílem předmětu je pochopit evaluaci jako prostředek zvyšování kvality a efektivity ve vzdělávání a naučit se pracovat s vybranými nástroji hodnocení.

Literatura
Poslední úprava: STARY/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2010)

Byčkovský, P. Kotásek, J. Nová teorie klasifikování cílů ve vzdělávání: revize Bloomovy taxonomie, Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 3, s. 227 - 242.

Dvořák, D. Starý, K. Urbánek, P. Chvál, M. Walterová, E. Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha : Karolinum, 2010.

Chvál, M., Starý, K. Autoevaluace škol v reflexi poskytované odborné podpory. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 3,.

Kolář, Z., Šikulová, R. Hodnocení žáků. Praha : Grada, 2009. 2. doplněné vydání.

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha : Portál, 2008.

Kovařovic, J. Evaluace v práci školy. In Walterová, E. a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno : Paido, 2004, s. 403-426.

Nezvalová, D. Kvalita ve škole. Olomouc : PedF UP, 2002.

Průcha, J. Pedagogická evaluace. Brno : CDVU MU, 1996.

Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál, 1999.

Starý, K. Chvál, M. Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In Janíková, M. Vlčková, K. a kol. Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido, 2009.

Starý, K. Formativní hodnocení ve školní výuce. In Greger, D.; Ježková, V. Školní vzdělávání: zahraniční trendy a inspirace. Praha, 2006.

Starý, K. a kol. Učitelé učitelů. Praha : Portál, 2008.

Vašťatková, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006.

Sylabus
Poslední úprava: STARY/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2010)

Tematické okruhy:

1. Teorie kvality a efektivity ve vzdělávání

2. Cíle, subjekty a procesy evaluace školy

3. Evaluace a autoevaluace školy

4. Stanovování vzdělávacích cílů

5. Kritéria evaluace a indikátory kvality ve vzdělávání

6. Evaluační metody, nástroje a postupy

7. Školní hodnocení, hodnocení výsledků učení žáků

8. Normativní a kriteriální hodnocení, externí a interní hodnocení

9. Formativní hodnocení v mezinárodním srovnání

10. Kolegiální hodnocení a sebehodnocení učitele

11. Vrstevnické hodnocení a sebehodnocení žáka

12. Interpretace výsledků evaluace a metaevaluační postupy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK