PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Literatura II (1960 - do současnosti) - ON2307010
Anglický název: Literature II (from 1960 until present)
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNG2G111A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Prerekvizity : ON2307006
Je prerekvizitou pro: ON2307038, ON2307035
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (13.09.2017)
Cílem kurzu je poskytnout studentům přehled o vývoji německé literatury v období od roku 1960 až do 90. let 20. stol. v kontextu evropské a světové literatury. Vedle analýz literárního života a nejdůležitějších tendencí a proměn tvorby v daném období kurz zahrnuje také interpretaci vybraných děl. Hlavními tématy kurzu jsou tvorba Skupiny 47 (H. Böll, G. Grass, G. Eich, M. Walser), absurdní a dokumentární divadlo (R. Hochhuth, P. Weiss), tvorba a činnost Skupiny 61 (M. von der Grün, F. C. Delius), pop-art a literární underground, nová subjektivita, postmoderní tvorba a literární reakce na vývoj po roce 1989.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (13.09.2017)

 

BARNER, Wilfried, Alexander von BORMANN a Manfred DURZAK.Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. 2., aktual. und erweit. Aufl. München: C.H. Beck, 2006, 1295 s. ISBN 978-3-406-54220-6.

 

BASSLER, Moritz. Der deutsche Pop-Roman: die neuen Archivisten. 1. Aufl. München: Beck, 2002, 221 s. Beck'sche Reihe. ISBN 3-406-47614-7.

 

DEMETZ, P. Fette Jahre, magere Jahre :  Deutschsprachige Literatur von 1965 bis 1985. München : Piper, 1988.

 

FORSTER, H.; RIEGEL, P. Deutsche Literaturgeschichte. Gegenwart 1968-1990. Bd. 12. 2. Aufl. München : dtv, 1999. ISBN 3-423-03352-5.

 

GLASER, H. Die Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland.  Band I-III. Tübingen : Fischer, 1990.

 

HANS-CHRISTOPH GRAF V. NAYHAUSS, Hans-Christoph Graf v.hg.Deutsche Gegenwartsliteratur 1968-2000: Prosa, Lyrik, Drama : Darstellung und Textbeispiele : ein literaturwissenschaftliches Arbeitsbuch für deutschen Literaturunterricht im In- und Ausland. Berlin: Europäischer Universitätsverlag, 2010. ISBN 9783899662849.

 

HECKMANN, Herbert. Literatur aus dem Leben: autobiographische Tendenzen in der deutschsprachigen Gegenwartsdichtung : Beobachtungen, Erfahrungen, Belege. München: Hanser, c1984, 159 p. ISBN 3446141758.   

 

KEMPER, P. (Hg.) "Postmoderne" oder Der Kampf um die Zukunft.  Tübingen : Fischer, 1988.

 

ROTHMANN, K. Kleine Geschichte der deutschen Literatur. 18. erweiterte Aufl. Stuttgart : Philipp Reclam jun., 2003. ISBN 3-15-010525-0.

 

SCHEITLER, Irmgard. Deutschsprachige Gegenwartsprosa seit 1970. Tübingen: A. Francke, c2001, 386 p. ISBN 3825222624.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (13.09.2017)

 Zkouška z literatury 1960 - do současnosti je zakončena klasickým ústním zkoušením. Při zkoušce se vychází z otázek k SZZK. Je nutné přinést si s sebou seznam přečtené literatury, který by měl obsahovat nejméně 10 titulů!


Sylabus - němčina
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (20.09.2017)

9. 10. 2017

1.  Kahlschlag:

     Das hermetische Gedicht:

     Heimkehrerliteratur:

 

Günter Eich: Inventur (1945)

Paul Celan: Die Todesfuge (ent. 1944)

Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür (1947)

 

16. 10. 2017

2. Dokumentarische Literatur. Dramen und Protokolle:

Kurzgeschichte:

 

Peter Weiss: Die Ermittlung (1965)

Heinrich Böll: Wanderer, kommst du nach Spa… (1950)

23. 10. 2017

3. Neue Innerlichkeit, Hinwendung zum Individuum, Psychologisierung des Erzählens:

 

Walser, Martin: Ein fliehendes Pferd (1973)

 

27. 11. 2017

4. Frauenliteratur:

 

Jelinek, Elfriede: Die Klavierspielerin (1983)

4. 12. 2017

5. Der postmoderne Roman:

 

Schneider, Robert: Schlafes Bruder (1992)

oder

Süskind, Patrick: Das Parfüm. Die Geschichte eines Mörders (1985)

 

11. 12. 2017

6. Fräuleinwunder und die Pop-Literatur:

 

Hermann, Judith: Sommerhaus, später (1998)

 

18. 12. 2017

7. Literatur der DDR:

 

Ulrich Plenzdorf: Die neuen Leiden des jungen W. (1973)

oder Christoph Hein: Der fremde Freund (Drachenblut)  (1982/1983)

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. (13.09.2017)

Podmínkou pro úspěšné zakončení kurzu je aktivní účast na semináři, průběžná domácí příprava ve formě četby a složení ústní zkoušky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK