PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Didaktika FJ III: reflexe pedagogické praxe - ON2306009
Anglický název: Methodology of French III: Practical Pedagogy
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Prerekvizity : ON2306008
Je prerekvizitou pro: ON2306010
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (10.01.2018)

Cílem předmětu je teoretická i praktická příprava na praxi na střední škole a provázání s předchozí praktickou zkušeností studentů na základní škole. Po absolvování souvislé praxe jsou semináře věnovány řízené reflexi na základě reálných podnětů z praxe - nově za využití videonahrávek studentů a porovnání se zkušenými učiteli. Studenti se tak budou snažit propojit bezprostřední zkušenost s teoretickými základy didaktiky cizích jazyků a přístupy zkušených učitelů za použití videonahrávek a jejich prakticky orientovaných analýz.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (25.08.2017)

Základní literatura pro studenty:

CUQ, J.-P., GRUCA, I. (2005) : Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: PUG

CUQ, J.-P. (2003) : Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: CLE International

TAGLIANTE, C. (2006) : La classe de langue. Paris: CLE International

 

Základní literatura kurzu:

Daill, E., Stirman, M., Écrit et gestion du tableau. Hachette FLE, 2015

Daill, E., Stirman, M., Oral et gestion du tableau. Hachette FLE, 2017

 

Doplňková literatura:

BERTOCCHINI, P., CONSTANZO, E. (2008) : Manuel de formation pratique pour professeur de FLE. Paris: CLE International

BENEŠ, E. (a kol.) (1970) : Metodika cizích jazyků. Praha: SPN

(coll.) (2005) Enseigner le FLE - Pratiques de classe. Paris: Belin

HENDRICH, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.

 

Dokumenty:

Conseil de l’Europe (2001): Cadre européen commun de références pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer.

(2013) Rámcový vzdělávací program pro SŠ. Praha: MŠMT

(2003) Portfolio européen de langues - lycée. Paris: CIEP/ENS/Didier

(2001) Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 16-19 let v České republice. Praha: Fortuna

 

Časopisy:

Le français dans le Monde.

Cahiers pédagogiques

Cizí jazyky

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (25.08.2017)

Aktivní účast v kurzu, maximálně 3 absence.

Portfolio - reflexe pedagogické praxe.

Ústní pohovor - teoretická otázka v závislosti na tématech z praxe. Rozbor praktických situací ve vztahu k teorii didaktiky FLE ze Souvislé ped. praxe II.

 Maximálně tři pokusy na evaluaci.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (10.01.2018)

Semaine 1: Relation entre le moyens linguistique et les compétences langagières

Semaine 2: Compétences dites "productives" en classe du FLE

Semaine 3: Compétences dites "réceptives" en classe du FLE

Semaine 4: Interaction en FLE comme compétence langagière

 

STAGE PRATIQUE

 

Semaine 9: Analyse des approches pratiques concernant les compétences langagières en FLE 1 (Oral, grammaire)

Semaine 10: Analyse des approches pratiques concernant les compétences langagières en FLE 2 (Écrit, vocabulaire)

Semaine 11: Analyse des approches pratiques concernant les compétences langagières en FLE 3 (Jeu, gestuel, actionnel)

Semaine 12: Conclusion, présentation du dossier pratique du stage

 

La réflexion et l'évaluation des stages sont réalisées à partir des séquences vidéo enregistrées durant les cours donnés par les stagiaires.

Utilisation systématique de l'ouvrage ORAL/ÉCRIT ET GESTION DU TABLEAU, Hachette FLE, 2015/2017 à partir de l'année académique 2017/2018

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK