PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Datové a informační prostředí školy - OKNI1I104A
Anglický název: Data and Information School Systems
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OKNI1I120B, OKNI1I119B
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (21.09.2017)
Cílem předmětu je poskytnout studentům učitelství teoretické i praktické základy informačních systémů s důrazem na informační systémy škol. Předmět se zaměřuje na využívání a transformaci administrativních a pedagogických dat z pohledu žáků, pracovníků školy, administrátorů, zákonných zástupců i dalších uživatelů. V rámci předmětu se upozorňuje na exporty a importy dat a předávání dat kontrolním orgánům. Pozornost je věnována konkrétním ukázkám informačních systémů pro evidenci a zpracovávání administrativních, ekonomických a pedagogických dat. Předmět přispívá k utváření profesních kompetencí učitele v oblasti přístupu k datovým a informačním prostředím školy, ke kritériím jejich výběru, zavádění do prostředí školy a bezpečnosti dat.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (21.09.2017)
 • DOSTÁL, J. Školní informační systémy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2011.
 • KLIMEŠ, C. Projektování informačních systémů 1. Ostrava: Ostravská univerzita. 2003.
 • KOVACICH, G. L. Průvodce bezpečnostního pracovníka informačních systémů. Praha : Unis Publishing, 2000.
 • NEUMAJER, O. Školní informační systémy. In: Informační a komunikační technologie ve škole pro vedení škol
 • a ICT metodiky. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010.
 • KRÁL, J. Informační systémy (specifikace, realizace, provoz). Veletiny: SCIENCE, 1998.
 • MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha: GRADA. 2002.
 • VALENTA, J. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem. Olomouc : ANAG, 2006.
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení). Sbírka zákonů ČR. 2005.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (21.09.2017)

Datový/Informační systém/prostředí školy

 • administrativní systém školy
 • pedagogický informační systém
 • ...

Školní informační systémy pro předávání a generování dat

 • Legistativní podmínky ŠIS (povinnosti dané zákonem, předávání dat správním orgánům)
 • Základní požadavky na ŠIS (obsahová a funkční stránka systémů)
 • Využívání informačních systémů v praxi (základní administrativa z pozice učitele, třídního učitele, žáka, zákonného zástupce a administrátora)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (21.09.2017)

Podmínky pro splnění předmětu a udělení KZ:

 • aktivní účast v seminářích při práci s cvičným ŠIS
 • test praktických dovedností při práci se ŠIS (v termínech vypsaných během zkouškového období)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK