PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dovednostní minimum ze všech sportů - OKMN0T139A
Anglický název: Personal skill minimum of sport (P. E.)
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0T109A, OKMN0T110A, OKMN0T118A, OKMN0T129A
Záměnnost : OPMN0T139A
Je prerekvizitou pro: OKMN0T266B, OKMN0T259B, OKMN0T257B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (28.04.2019)
Dovednostní minimum ze základních sportovních odvětví – atletika, gymnastika, sportovní hry a plavání.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (28.04.2019)

Ověření základních pohybových dovedností.

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Dovednostní příprava 15 hodin

Příprava na zápočet 10 hodin

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (31.05.2022)

MĚKOTA, K., NOVOSAD, J., Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-0981-X.

NEUMAN, J. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál. 2003. ISBN 80-7178-730-2

PERIČ, T. Hry ve sportovní přípravě dětí. Praha: GRADA Publishing, a. s.. 2004. ISBN 80-247-0683-0

ADAMÍROVÁ, Jiřina. Hravá a zábavná výchova pohybem. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy ČASPV.2003

BUNC,Václav. Obezita a nadváha u dětí – důsledek jejich neadekvátního pohybového režimu. In: V. Mužík a P. Vlček (Eds.), Škola,  pohyb a zdraví pro 21. století.  2010b. (s.35 – 44), Brno: Masarykova univerzita.

DVOŘÁKOVÁ, Hana. Školáci v pohybu: tělesná výchova v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 144 s. Děti a sport. ISBN 978-80-247-3733-1.

JEŘÁBEK, Petr. Netradiční atletika ve všeobecné kondiční přípravě: inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Vyd. 1. Liberec: TUL, 2014, 82 s. ISBN 978-80-7494-112-2.

https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/zaklady-gymnastiky-ivm-i

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (28.04.2019)

Ověření úrovně základních pohybových dovedností a úrovně pohybových schopností ze hlavních sportovních odvětví - atletika, gymnastika, sportovní hry a plavání.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šárka Panská, Ph.D. (31.01.2023)

Plavání

1. Uplavat 100m jedním plaveckým způsobem dle pravidel plavání, včetně startovního skoku střemhlav ze startovního bloku.

Hodnocení:       

dobře          – bez časového omezení

velmi dobře -  ženy max. 2:12,00 min., muži max. 2 min

výborně        - ženy max. 2:05,00 min., muži max. 1:50 min.

2. Součástí dovednostního minima je plavání pod vodou bez vynoření po odrazu.

Hodnocení:       

dobře          – ženy min. 10 m, muži min. 12 m

velmi dobře – ženy min. 14 m, muži min. 17 m

výborně       – ženy min. 20 m, muži min. 25 m

Věk nad 35 let - koeficient 10%

Gymnastika

Pohybová skladba s libovolným hudebním doprovodem v délce min. 16 taktů v 4/4 rytmu nebo 32 taktů ve 3/4 rytmu, která bude předvedena na 12 m akrobatickém pásu.

 Skladba musí obsahovat následující povinné prvky:

1. Libovolný obrat (obounož nebo jednonož)

2. Libovolný skok odrazem snožmo nebo jednonož (např. čertíkový skok, nůžkový skok, jelení skok,

     dálkový skok aj.)

3. Taneční krok (např. polkový, valčíkový, sambový, jive, cha-cha aj.)

4. Rovnovážná poloha (např. v postoji, kleku, sedu…, kde je zmenšená plocha opory)

5. Minimálně tři z následujících akrobatických prvků:

                a) kotoul vpřed (např. skrčmo, roznožmo, letmo)

                b) kotoul vzad (např. skrčmo, schylmo, roznožmo)

                c) stoj na lopatkách

                d) stoj na hlavě

                e) stoj na rukou

                f) stoj na rukou a kotoul

                g) přemet stranou

Přeskok přes libovolně vysokou kozu skrčkou nebo roznožkou.

Hodnocení:

 dobře – pohybová skladba bude mimo jiné obsahovat minimálně dvě různé varianty kotoulů a další libovolný akrobatický prvek z výše uvedených, vše ve správném gymnastickém provedení

          - přeskok s většími nedostatky

 velmi dobře – pohybová skladba bude mimo jiné obsahovat minimálně dvě různé varianty  kotoulů a přemet stranou nebo stoj na rukou, vše ve správném gymnastickém provedení

                   - přeskok s drobnými nedostatky

 výborně – pohybová skladba bude mimo jiné obsahovat minimálně dvě různé varianty kotoulů vpřed a vzad a přemet stranou nebo stoj na rukou a kotoul, vše ve správném gymnastickém provedení

              - přeskok s technicky optimálním provedením všech fází (rozběh, odraz, 2 letové fáze, doskok)

 Poznámka: při akrobatických prvcích i na přeskoku je možná záchrana.

 

 Sportovní hry

Start na úrovní basketbalové desky vpravo u postranní čáry, slalom mezi čtyřmi metami vedením basketbalového míče driblinkem do kruhu ve středu hřiště v souladu s pravidly a taktikou basketbalu, vyhodit míč nad hlavu – dřep – vztyk a chytit míč, pokračovat driblinkem k metě vlevo na úrovni čáry pro tříbodovou střelbu s náběhem na koš zprava a střelbou po dvojtaktu. Při neúspěšné střelbě pokračovat ve střelbě zpod koše až do úspěšného pokusu o střelbu a platného koše. Čas se začíná měřit se zahájením pohybu do slalomu a zastaví se s úspěšným košem.

Hodnocení:        nedostatečně    24,1 sekund a horší

                         dobře              22,1 – 24 sekund

                         velmi dobře     19,1 – 22 sekund

                         výborně           čas do 19 sekund

Atletika

 1. Hod míčkem (granátem, raketkou) - správné technické provedení s přeskokem nebo aspoň z místa z bočného odhodového postavení.

2. Skok daleký – správné technické provedení skrčným způsobem s rozběhem, odraz v libovolném místě (důraz na spojení rozběhu s odrazem)

 3. Skok vysoký – správné technické provedení

                a) střižný způsob (nůžky), laťka ve výšce doskočiště

                b) způsob valivý zádový (flop), aspoň náznak, bez laťky do doskočiště

4. Běh na 60 m s nízkým startem ze start. bloků maximální rychlostí

5. Běh na 200 m maximální rychlostí

      alternativně
6. Běh na 1000 m v čase 4:55,0
     nebo
7) Běh na 2000 m bez zastavení či chůze, bez limitu

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK