PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Řečové dovednosti učitele - OKMN0C108A
Anglický název: Rhetorics
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Cihlářová
doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Záměnnost : OPMN0C108A
Je prerekvizitou pro: OKMN0C116A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)
Cílem předmětu je zkvalitnění osobnostního vybavení jedince a jeho komunikační kompetence jako předpokladů pro nabývání pedagogických dovedností budoucích učitelů. Základní principy kultivovaného řečového projevu. Artikulace, fonace, mluvní dýchání. Ortoepie. Řečnická cvičení připravená i nepřipravená. Je vyžadován řečový projev v souladu s českými ortoepickými a ortofonickými pravidly.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

Studijní zátěž celkem: 50 hodin, kredity 2, zakončení: zápočet

z toho přímá výuka: 4 H

plnění zadaných úkolů 26 hodin,

četba odborné literatury 10 hodin,

příprava na zápočtový projev 10 hodin.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

Povinná literatura:

HÁJKOVÁ, Eva. Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada, 2011.

HŮRKOVÁ, Jarmila. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995.

ŠTĚPÁNÍK, Stanislav, VLČKOVÁ, Jana. Cvičebnice výslovnosti češtiny nejen pro školní výuku. Plzeň: Fraus. 2018.

Doporučená literatura:

SKARNITZL, Radek, VOLÍN, Jan, ŠTURM, Pavel. Zvuková báze řečové komunikace. Praha: Karolinum. 2016.

VLČKOVÁ, Jana. Rétorika, Ortoepie. In HÁJKOVÁ, Eva (Ed.). Čeština pro vzdělávací praxi. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2017.

HIRSCHOVÁ, Milada. Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum, 2013.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)
Účast na semináři, splnění zadaných úkolů dle požadavků vyučujícího, přednesení závěrečného mluveného projevu dle parametrů. Odkaz na kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5770
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

Obsahové celky:
1. Učitel jako řečový vzor.
2. Technika řeči – respirace, mluvní dýchání. Dechová opora, fonace.
3. Artikulace. Artikulační vlastnosti českých hlásek. Ortofonie češtiny.
4. Ortoepie češtiny. Vokalická kvalita a kvantita.
5. Ortoepie češtiny. Souhláskové skupiny, souhláskové změny.
6. Funkční využití zvukových prostředků řeči suprasegmentální roviny.
7. Mimojazykové informace v řečovém projevu.
8. Komunikační záměr a způsoby jeho realizace. Kultura řeči.
9. Pragmatické aspekty komunikace. Zdvořilost. Kooperativní komunikace.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (04.09.2023)

Odkaz na kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5770

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK