Základy psychologie - OKBPP13003
Anglický název: Principles of Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Záměnnost : OKB231301, OK0218003
Je prerekvizitou pro: OK0618273, OKBPP13008
Je záměnnost pro: OK0218003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (12.11.2012)
Cílem kurzu je seznámit studující s odborným psychologickým diskurzem, který v následujících kurzech bude aplikován na pedagogickou realitu. V rámci kurzu bude představena psychologie jako samostatná vědní disciplína, ukázána její metodologie a vztah k ostatním oborům. Důraz přitom bude kladen na odlišení laického a vědeckého pohledu na prožívání a chování člověka. Kurz se bude věnovat především základním pojmům z obecné psychologie a psychologie osobnosti, které jsou klíčové pro následné porozumění specifikům dětí školního věku a výkonu učitelského povolání. Osvojení psychologické perspektivy vůči uvedeným pojmům bude podpořeno základním uvozením historického vývoje psychologického poznání.
Sylabus
Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)

Cílem kurzu je seznámit studující s odborným psychologickým diskurzem, který v následujících kurzech bude aplikován na pedagogickou realitu.

V rámci kurzu bude představena psychologie jako samostatná vědní disciplína, ukázána její metodologie a vztah k ostatním oborům. Důraz přitom bude kladen na odlišení laického a vědeckého pohledu na prožívání a chování člověka.

Kurz se bude věnovat především základním pojmům z obecné psychologie a psychologie osobnosti, které jsou klíčové pro následné porozumění specifikům dětí školního věku a výkonu učitelského povolání.

Osvojení psychologické perspektivy vůči uvedeným pojmům bude podpořeno základním uvozením historického vývoje psychologického poznání.

 

Kurz bude věnován následujícím tematickým okruhům:

1. vymezení psychologie, psychologické disciplíny, metodologie psychologických výzkumů

2. osobnost, struktura osobnosti, já, identita

3. myšlení a vnímání

4. jazyk a řeč

5. emoce, temperament

6. motivace, vůle

7. základní přehled psychologických škol a směrů: psychoanalýza, gestaltpsychologie, behaviorismus, kognitivní psychologie, humanistická psychologie, postmoderní psychologie

 

Odborná literatura:

Kassin, S. M.: Psychologie. Computer Press, Brno 2007.

Kern, H.: Přehled psychologie. Portál, Praha 2006.

Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Academia, Praha 2003.

Plháková,A.: Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2005.

Plháková, A.: Dějiny psychologie. Grada, Praha 2006.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (12.05.2019)

Kurz je zakončen písemným testem.