PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Příprava učitelů na inklusivní vzdělávání - OK0618273
Anglický název: Teacher Training for Inclusive Education I.
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Speciální pedagogika
Prerekvizity : OKBPP13003
Záměnnost : O01218097, O02218037, O02218057, O03218057
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (14.08.2007)

Cíl kurzu:
Porozumět problému inkluse a inklusivního vzdělávání; porozumět psychickým mechanismům hendikepu; změnit postoj pracovníka ve vzdělávacím procesu aby na své pozici chtěl a dokázal osobně přispět k zvládnutí inkluse a rozvoji každého dítěte.

Obsah kurzu:
S použitím e-learningového kurzu "ODL:Inclusive", na ukázkách z praxe a úkolech na nich vystavěných, s využitím autotestů :

  • obhled stavu inkluse (ukázky na videosekvencích), kompetence potřebné pro inklusivní vzdělávání,
  • nácvik pozorného a nepředpojatého sledování a popisu skutečnosti,
  • výklad teoretických východisek inkluse (model výměnných vztahů individua a prostředí, jejich význam a důsledky pro hendikep, životní podmínky a osobní historie: model hraničního fázového prostoru momentů osobní historie, vnější a vnitřní izolace a autokompenzační a regulační psychické mechanismy - jejich vznik, disociace psychiky)
  • deficitní a kompetenční pojetí handicapu, od vnějšího k vnitřnímu pozorovatele.

Diskuse studentů s odborníky z praxe

(Možno pokračovat rozšiřujícím kurzem 01318274 13 hod, Z. )

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK