PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny české literatury III - OKBC2L113A
Anglický název: History of the Czech literature III
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Prerekvizity : OKBC2L111A
Je prerekvizitou pro: OKBC2L119A, OKBC2L116A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (19.05.2019)
Přednáška není koncipována chronologicky, nýbrž problémově. Zabývá se zásadními tématy české literatury 19. století, zejména pak vztahem literatury a národního hnutí, její koexistencí s německy psanou literaturou i specifickou modifikací procesů probíhajících v té době v literatuře evropské. Semináře jsou s přednáškou úzce tematicky provázány. Prostřednictvím analýzy vybraných děl (především kanonických) konkretizují problematiku probíranou na přednáškách.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (22.02.2019)

Základní studijní literatura: Lehár, J., Stich A., Janáčková J., Holý J.: Česká literatura od počátků k dnešku

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (22.02.2019)

Tematické okruhy přednášek:

 

1. Národní obrození jako kulturní typ

 

jazyková situace v českých zemích na konci 18. století; dvojí pojetí vlastenectví; fáze procesu konstituování novodobého českého národa; jazykový program

 

2.  Dvě odlišné strategie národního hnutí (generace Dobrovského versus generace Jungmannova)

 

osvícenský kriticismus, podpora vědy, snahy výchovné a společensky reformní; literatura pro reálného českého čtenáře – knížky lidového čtení + dramatická produkce (frašky, rytířské hry); klasicismus v české literatuře

x

romantické vlastenectví, panslavismus, pěstování literatury pro (reálně víceméně neexistujícího) náročného čtenáře (básnická próza, deskriptivní poezie, časomíra); herderovství (význam folklorní slovesnosti), mytologičnost (RKZ)

 

3. Individualismus versus kolektivismus  (romantismus versus biedermeier)

 

pozice subjektivního romantismu v české literatuře (tradiční pohled x synopticko-pulzační přístup); případ Karla Hynka Máchy; různá vymezení biedermeieru; jeho kritika romantického individualismu

 

4. Německý kontext české literatury 19. století

 

důvody jeho tradiční marginalizace; areálová studia; recepce německy psané literatury v českých zemích a její důsledky; příklady inspirace německojazyčnou produkcí v dílech česky píšících autorů (vídeňské lidové divadlo – Tyl; Heine – Neruda, Hálek)

 

5.  Tendenčnost versus l‘art pour l‘art

 

zájem májovců o aktuální společenskou problematiku; sociální otázka; liberalismus a antiklerikalismus; vzestup žurnalistiky

almanach Ruch a návrat vlastenecké tendenčnosti; tvorba S. Čecha a J. V. Sládka

realismus a jeho vymezení - O. Hostinský; kritický realismus; ideální realismus; naturalismus

x

první objevení se l‘art pour l‘art ismu v české literatuře;parnasismus a jeho koncept krásné literatury; návrat reprezentativního postavení poezie; Vrchlický a Zeyer

 

 

Seznam četby pro práci v seminářích (texty jsou uvedeny v pořadí, v jakém budou na seminářích probírány):

 

 

1. Ján Kollár: Slávy dcera (nejlépe v komentované edici M. C. Putny, Praha, Academia 2014)

2. K. J. Erben: Kytice

3. K. Hynek Mácha: Máj

4. B. Němcová: Babička

5. J. Neruda: Povídky malostranské

6. K. V. Rais: Z vlasařských pamětí

7. Z. Winter: Krátký jeho svět

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (21.05.2019)

Zkouška má písemnou a ústní část. Student je k ní připuštěn, pakliže se aktivně účastnil seminářů a nepřekročil povolený počet absencí a pakliže zpracoval a přednesl všechny zadané referáty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK