PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Symetrie v algebře II - OKB1310N03
Anglický název: Symmetry in algebra II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Prerekvizity : OKB2310N09
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)
Povinný předmět, navazující na kurz Symetrie v algebře a zahrnující tyto oblasti: Ekvivalence, Booleovy algebry a Booleovy okruhy, Reciproké rovnice, Symetrické polynomy, Ornamenty
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit znalosti zájemců o algebru na základě zdůraznění souvislostí v algebře i mimo algebru.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)

Informace jsou k dispozici v různém rozsahu v řadě publikací, např.
 Adámek, J.: Matematické struktury a kategorie. Praha: SNTL 1982.
 Blažek, J. a kol.: ATA I, II. Praha, SPN 1983, 1985.
 Boltjanskij, V.G. - Vilenkin, N.Ja.: Symmetrija v algebre. Moskva, Nauka 1967. 
 Fried, E.: O algebrze abstrakcyjnej. Varšava, WPN 1978.
 Katriňák, T. a kol.: ATA I. Bratislava - Praha, ALFA - SNTL 1984.
 Kopka, J.: Svazy a Booleovy algebry. Ústí n.L., UJEP 1991. 
 Kořínek, V.: Základy algebry. Praha, NČSAV 1956.
 Birkhoff, G., Mac Lane, S.: Algebra. Bratislava, Alfa 1974  
 Nešetřil, J.: Teorie grafů. Praha, SNTL.
 Novotná, J. - Trch, M.: ATA, sbírka příkladů, 2. část Polynomická algebra. Praha, SPN 1990.
 Pondělíček, B.: Algebraické struktury s binárními operacemi. MS SNTL 10. Praha, SNTL 1977.
 Rieger, L.: O grupách. Praha, MF 1974.
 Svatokrížny, P. a kol.: Aritmetika a algebra pre pedagogické fakulty, II. Algebra. Bratislava, SPN 1978.
 Šalát a kol.: Algebra a teooretická aritmetika 2. Bratislava, Alfa 1986. 
 Šrejder, J.A.: Binární relace. Praha, SNTL 1978.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)

Seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)

Vypracování zadaných seminárních prací

Zápočtový test; pro test jsou možné dva opravné pokusy

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (28.01.2019)

Ekvivalence

  • Direktní součet relací

  • Ekvivalence v R

Booleovy algebry a Booleovy okruhy

  • Vzájemný vztah, vytvoření okruhu z algebry a vice versa

  • Příklad

Reciproké rovnice

Symetrické polynomy

  • Součin elementárních symetrických polynomů

  • Hlavní věta o symetrických polynomech

  • Využití

Ornamenty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK