PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikace algebry - OKB1310506
Anglický název: Applied Algebra
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/jancarik/DesktopDefault.aspx?portalsekce=2&tabid=21&tabindex=0
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Prerekvizity : OKB2310N09
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2013)
Kurz je součástí bloku povinně volitelných předmětů z oblasti algebry. Rozvíjí znalosti a dovednosti studentů získané v povinných kurzech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2013)

Cílem předmětu je seznámit studenty s využitím algebraických znalostí a dovedností jako nástroje při řešení úloh v  disciplínách, které nejsou "čistě" matematické.

Literatura -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (02.10.2014)

Informace jsou k dispozici v různém rozsahu v řadě publikací, např. 

Adámek, J.: Kódování. Praha, SNTL, 1989.

Angot, A.: Užitá matematika pro inženýry. Praha, SNTL, 1974.

Čížek, K. - Doležal, V. - Fiedler, M.: Kombinatorická analýza v praxi. Praha: SNTL, 1967.

Novotná, J. - Bílá, A. - Fritzová, H.: Dohoní gepard klokana? Sbírka úloh. Edice Pomocné knihy pro žáky. Praha: Prometheus,1997.

Görkeová, L. a kol.: Zajímavá matematika. Praha: Albatros 1983. 

Laroche, F.: Promenades mathématiques. Historie, fondements, applications. IREM, Ellipses 2003. 

Maňas, M.: Teorie her a optimální rozhodování. Praha, SNTL 1974.

Nečas, J.: Grafy a jejich použití. Praha, SNTL, 1978.

Perelman, J.I.: Zajímavá algebra. Praha: SNTL, 1985.

Poole, D.: Linear Algebra. A Modern Introduction. Pacific Grove: Brooks/Cole, 2003.

Schmidtmayer, J.: Maticový počet a jeho použití v technice. Praha: SNTL 1974.

Schwartz, L.: Matematické metody ve fyzice. Praha, SNTL, 1972.

Metody výuky -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2013)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (23.09.2017)

Podmínkou získání zápočtu je vypracování seminární práce (zpracování dvou témat vybraných studentem po dohodě s vyučujícím) a kritické zhodnocení jedné aktivity zpracované studentem z kurzu

Sylabus -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2013)

Kurz je zaměřen na aplikace v technice, fyzice, chemii, biologii, ekologii, zeměpisu, ekonomii a obchodu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK