PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hra na klavír III - OKB01H151B
Anglický název: Playing the Piano III
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKB01H1E8B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Záměnnost : OPB01H151B
Je prerekvizitou pro: OKB01H163B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (24.09.2018)
Cílem disciplíny Hra na klavír III je prohlubovat klavírní dovednosti se zaměřením na pedagogickou praxi a připravit studenty na klasifikovaný zápočet ve formě přehrávky na konci 3. semestru. Program studia je diferencován podle úrovně studenta (A a B programy) takto: Student s programem A: I. Přednesové skladby z Klavírní školy pro začátečníky: 8 drobných přednesových skladeb pro děti v předškolním věku. II. Zpěv a hra vokálně průpravných cvičení a dovednost vytvořit rytmickou a melodickou zkratku písní pro rozezpívání v tóninách C dur, D dur, E dur, F dur, G, A, H dur. III. Hra a zpěv písní pro MŠ ze zpěvníku Malým zpěváčkům se stylizací doprovodů. IV. Hra a zpěv mollových písní. V. Hra a zpěv písní pro hudebně pohybovou výchovu. VI. Hra a zpěv písní z České Orffovy školy. Student s programem B: Program studia je od programu A odlišný ve čtyřech přednesových skladbách, které si studenti samostatně vyberou po konzultaci s vyučujícím. Větší zřetel je také kladen na výraz, dynamiku a kvalitu úhozu v interpretacích skladeb a písní. Studenti s programem C: Studenti nacvičí čtyři přednesové skladby s vyšší interpretační náročností než v programu B. Dalším vzdělávacím programem budou: - hra základní mollové kadence akordů T-S-D-T v tóninách a,c,d, moll, - doprovody jednotlivých stupňů harmonických mollových stupnic a,c d moll pomocí jednoho nebo dvou základních akordů z mollové harmonické kadence, - hra akordů mollové harmonické kadence ve stylizovaném doprovodu, - hra a zpěv vokálně průpravných cvičení v durových a mollových tóninách a,,c, d, moll, - hra a zpěv pěti písní ze zpěvníku pro mateřské školy Malým zpěváčkům.
Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (24.09.2018)

KODEJŠKA,.- POPOVIČ,M. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a ZŠ. Praha: Portál, 1996. ISBN:80-7178-099-5.

KODEJŠKA,. Výběr lidových a umělých písní pro děti v MŠ a  ZŠ. Praha: Hv, 2015.

Kodejška, M. Individuální záznamové listy ke hře na klavír pro studenty Učitelství pro MŠ. A program, B program. Praha: K Hv, 2015.

DROPOVÁ,A. Hráme na klavíri a keyboarde. Prešov: Súzvuk, 2004. ISBN:80-968600-3-8.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (24.09.2018)

Aktivní účast v on-line plnění studijních úkolů (nahrávky určených skladeb a písní pro děti v předškolním věku), které vyučující studentům zpětně vyhodnocuje.

Obsah přehrávky k získání klasifikovaného zápočtu:

a) Přednesová skladba ze 3. semestru dle vlastní volby.                   
b) Přednesová skladba ze 3. semestru určená.                               
c) Tři průpravná nebo přípravná cvičení v transpozicích se zpěvem.                 
d) Jedna určená píseň ze zpěvníku Malým zpěváčkům.                           
e) Jedna určená píseň pro pohybovou dramatizaci nebo taneček.              
f) Jedna určená lidová nebo umělá píseň z 1. dílu Orffovy školy (jen melodie).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK