PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
ICT for Teachers - OENII1701Z
Anglický název: ICT for Teachers
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 1/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:0 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Třída: Předměty v angličtině - mgr.
Neslučitelnost : ON2319701, ON2319751
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (25.08.2019)
Posláním kurzu je seznámit studenty/ky se specifiky využití ICT ve vyučování a učení z různých aspektů s cílem přispět k poznání, pochopení a uplatnění jejich skutečného vzdělávacího potenciálu včetně možných inovativních výukových postupů, které ze své podstaty technologie přímo vyvolávají. Cílem předmětu je vybavit studenty nejen teoretickými znalostmi ale též schopnostmi účinně se orientovat ve výukovém využití počítačů a dalších zařízení, jež se zvolna stávají běžnou součástí života nejen ve škole ale i mimo ni. Vzhledem ke značné šíři dané problematiky je předmět zaměřen hlavně na získání přehledu a schopnosti navrhnout a zhodnotit praktické možnosti uplatnění internetu pro různé edukační situace. Absolvent by měl být schopen jak aktivně využívat nejnovější online nástroje, tak se plně integrovat do vybrané komunity lidí pomáhajících mu v jeho odborném i osobním růstu v roli učitele. Tímto způsobem účast v kurzu přispěje k budování osobního vzdělávacího prostředí studentů a k nastartování jejich celoživotního vzdělávání.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (29.10.2019)

Specializované portály a služby - EUN.org, Modernlearners.com, Hybridpedagogy.com etc.

Přiložené zdroje v online kurzu a materiály předávané v průběhu semestru.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (25.08.2019)
  • Didactical aspects of Technology in Education (in general and in specific states and their specific national conception or national curriculum)
  • Pedagogical concepts in connection with ICT and educational process (f. e. Digital Literacy, Computational Thinking, BYOD)
  • Changing of thinking about ICT in education (f. e. Constructivism, Connectivism)
  • Technology in formal, unformal and informal education (the role and significance)
  • The future of Education influenced by technology (f. e. IoT, Robotics)

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (29.10.2019)
  • Aktivní účast na prezenční i distanční formě výuky.
  • Prokázání existence funkčního online osobního vzdělávacího prostředí jako učitele s náznakem vznikající digitální stopy.
  • Konečný výsledek ve formě publikovaného dokumentu (esej, blog, video atd.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK