PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
History of the Czech literature III - OEBLL2108Z
Anglický název: History of the Czech literature III
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Prerekvizity : OPBC2L111A
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (14.01.2022)
Přednáška není koncipována chronologicky, nýbrž problémově. Zabývá se zásadními tématy české literatury 19. století, zejména pak vztahem literatury a národního hnutí, její koexistencí s německy psanou literaturou i specifickou modifikací procesů probíhajících v té době v literatuře evropské. Semináře jsou s přednáškou úzce tematicky provázány. Prostřednictvím analýzy vybraných děl (především kanonických) konkretizují problematiku probíranou na přednáškách.
Literatura
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (14.01.2022)

Seznam povinné četby ke stažení na webu katedry.

Sylabus
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (14.01.2022)

Tematické okruhy přednášek: 

1. Národní obrození jako kulturní typ

 

jazyková situace v českých zemích na konci 18. století; dvojí pojetí vlastenectví; fáze procesu konstituování novodobého českého národa; jazykový program

 

2.  Dvě odlišné strategie národního hnutí (generace Dobrovského versus generace Jungmannova)

 

osvícenský kriticismus, podpora vědy, snahy výchovné a společensky reformní; literatura pro reálného českého čtenáře – knížky lidového čtení + dramatická produkce (frašky, rytířské hry); klasicismus v české literatuře

x

romantické vlastenectví, panslavismus, pěstování literatury pro (reálně víceméně neexistujícího) náročného čtenáře (básnická próza, deskriptivní poezie, časomíra); herderovství (význam folklorní slovesnosti), mytologičnost (RKZ)

 

3. Individualismus versus kolektivismus  (romantismus versus biedermeier)

 

pozice subjektivního romantismu v české literatuře (tradiční pohled x synopticko-pulzační přístup); případ Karla Hynka Máchy; různá vymezení biedermeieru; jeho kritika romantického individualismu

 

4. Německý kontext české literatury 19. století

 

důvody jeho tradiční marginalizace; areálová studia; recepce německy psané literatury v českých zemích a její důsledky; příklady inspirace německojazyčnou produkcí v dílech česky píšících autorů (vídeňské lidové divadlo – Tyl; Heine – Neruda, Hálek)

 

5.  Tendenčnost versus l‘art pour l‘art

 

zájem májovců o aktuální společenskou problematiku; sociální otázka; liberalismus a antiklerikalismus; vzestup žurnalistiky

almanach Ruch a návrat vlastenecké tendenčnosti; tvorba S. Čecha a J. V. Sládka

realismus a jeho vymezení O. Hostinský; kritický realismus; ideální realismus; naturalismus

x

první objevení se l‘art pour l‘art ismu v české literatuře; parnasismus a jeho koncept krásné literatury; návrat reprezentativního postavení poezie; Vrchlický a Zeyer

 

Seznam četby pro práci v seminářích (texty jsou uvedeny v pořadí, v jakém budou na seminářích probírány):

1. Mácha, Karel Hynek: Máj

2. Erben, Karel Jaromír: Kytice

3. Němcová, Božena: Babička

4. Havlíček Borovský, Karel: Křest svatého Vladimíra

5. Světlá, Karolina: Vesnický román

6. Neruda, Jan: Povídky malostranské

7. Rais, Karel Václav: Kalibův zločin

8. Nováková, Teréza: Drobová polévka + Před pohřbem (z povídkového souboru Úlomky žuly)

9. Winter, Zikmund: Peklo (naposledy soubor Povídky)

10. Vrchlický, Jaroslav: Okna v bouři

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (14.01.2022)

Podmínkou pro vykonání zkoušky je docházka do semináře (max. 3 absence), pravidelná domácí příprava (její způsob bude specifikován na prvním semináři) a aktivní práce v semináři.

Zkouška bude mít písemnou a ústní část.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK