Světový jazyk N - OBUZ22008
Anglický název: Foreign Language (German)
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Atributy: Světový jazyk
Neslučitelnost : OB2307A01, OB2307001, ON2307001, OOBU22004, O01307401, O02307001
Záměnnost : OOBU22004
Je záměnnost pro: OKBUZ22008
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslav Vítek (27.01.2018)
Zkouška je určena studentům, jejichž jazykové schopnosti jsou na úrovni B1 dle CEFR. Rozsah učiva navazuje na gramatické a lexikální znalosti, které studenti již získali na střední škole. Předmět nemá přímou výuku, proto se nezobrazuje v rozvrhu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslav Vítek (27.01.2018)

GROTTSTEIN-SCHRAMM, Barbara a KALENDER, Susanne a SPECHT, Franz. Schritte neu Grammatik A1-B1. Vyd. 1., München: Hueber Verlag, 2017. ISBN 978-3-19-011081-0.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jaroslav Vítek (27.01.2018)

 

Písemný test (70%) prověřuje jazykové kompetence na úrovni B1 dle SERR. Gramatické jevy a konverzační témata jsou dána uvedenou učebnicí.

Zkouška sestává ze dvou částí: z porozumění textu a gramatické části.