PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Světový jazyk (A,F,N-základní) - OOBU22004
Anglický název: World Language(English, French, German - basic)
Zajišťuje: Kabinet výuky cizích jazyků (41-KVCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Milena Bergerová
Neslučitelnost : OBUZ22004
Záměnnost : OBUZ22004, OB2301018, OB2306018, OB2307004, OB2316042
Je neslučitelnost pro: OBUZ22009, OKBUZ22004, OKBUZ22008, OKBUZ22009, OBUZ22006, OBUZ22008, OKBUZ22007, OBUZ22007, OKBUZ22006, OBUZ22004
Je záměnnost pro: OBUZ22V006, OBUZ22V007, OBUZ22V008, OBUZ22008, OBUZ22007, OBUZ22006, OBUZ22V004, OKBUZ22009, OKBUZ22007, OKBUZ22004, OBUZ22004, OKBUZ22008, OBUZ22009, OKBUZ22006
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SMETANA/PEDF.CUNI.CZ (06.02.2010)
Kurz navazuje na gramatické a lexikální znalosti, které studenti již získali na střední škole a dále je prohlubuje. Pozornost je soustředěna na rozvoj komunikativních dovedností, dále na porozumnění a práci s textem se všeobecnou tématikou.
Literatura
Poslední úprava: SMETANA/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2010)

L.Jones-Making Progress

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SMETANA/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2010)

75% docházky,případně seminární práce

Sylabus
Poslední úprava: SMETANA/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2010)

Probírané gramatické jevy a konverzační temata jsou dána uvedenou učebnicí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK