PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vývojové tendence německého jazyka - ON2307001
Anglický název: Trends in Development of German Language
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann
Je neslučitelnost pro: OKBUZ22008, OBUZ22V044, OBUZ22V008, ONUZ22V05, OBUZ22008
Je prerekvizitou pro: ON2307005
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (11.10.2016)
Cílem kurzu je ukázat německý jazyk z diachronického hlediska, tedy v jeho neustálém vývoji a na základě tohoto poznání dovést studující k pochopení obrazu současného stavu jazyka. Obsahem kurzu je vývoj vokalismu a konsonantismu v jednotlivých epochách vývoje jazyka (starohornoněmčina, středohornoněmčina, raná novohornoněmčina) včetně krátkého exkurzu do doby pradávné (indoevropština, germánština), v níž má německý jazyk svůj původ. Dále jsou tématem předmětu vlivy hláskových změn na ostatní jazykové plány a proměny v jazykovém systému jako důsledky těchto vlivů, společenské podmínky vývoje jazyka v jednotlivých epochách a tendence v současném jazyce jako výsledek předchozího vývoje jazyka i jako příčina vývoje budoucího. Pozornost je věnována též pražské němčině a jazyku pražské císařské kanceláře.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (11.10.2016)

Základní literatura:

BESCH, Werner / Anne Betten / Oskar Reichmann / Stefan Sonderegger  (Hrsg.). Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 2. Auflage. 4 Teilbände. Berlin / New York: 1998; 2000; 2003. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 2,1; 2,2; 2,3; 2,4).

KELLER, Rudi. Sprachwandel. Von der unsichtbaren Hand in der Sprache. Zweite, überarb. und erw. Aufl. Tübingen / Basel: 1994. (UTB 1564).

KÖNIG, Werner. dtv-Atlas zur deutschen Sprache. München: Deutscher NIG, 11. Aufl., 1996.

SCHMIDT, Wilhelm. Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. 8. Aufl., erarbeitet unter der Leitung von Helmut Langner und Norbert Richard Wolf. Stuttgart / Leipzig: 2000.

SCHLIEBEN-LANGE, Brigitte. Traditionen des Sprechens. Elemente einer pragmatischen Sprachgeschichtsschreibung. Stuttgart. [etc.] 1983.

SSCWEIKLE, Günther. Germanisch-deutsche Sprachgeschichte im Überblick. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH, 1986.

SONDEREGGER, Stefan. Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte. Diachronie des Sprachsystems. Band I: Einführung – Genealogie – Konstanten. Berlin / New York: 1979.

STEDJE, Astrid. Deutsche Sprache gestern und heute. Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde. München: 1989. (UTB 1499).

Von POLENZ, Peter: Dt. Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Walter de Gruyter-Berlin-New York: 3 Bände, 2000.

WEGERA, Klaus-Peter, Sandra Waldenberger. Deutsch diachron. Eine Einführung in den Sprachwandel des Deutschen. Berlin: 2012.

Doporučená literatura:

COSERIU, Eugenio. Synchronie, Diachronie und Geschichte. Das Problem des Sprachwandels. Übersetzt v. Helga Sohre. München: 1974. (Internationale Bibliothek für Allgemeine Linguistik 3).

Deutsche Sprache. Kleine Enzyklopädie. Hrsg. von W. Fleischer / W. Hartung / J. Schildt / P. Suchsland. Leipzig: 1983. Neuauflage: Hrsg. von W. Fleischer / G. Helbig / G. Lerchner. Frankfurt etc.: 2001.

Deutsche Wortgeschichte. Hrsg. v. Friedrich Maurer / Heinz Rupp. Dritte, neubearb. Aufl. 3 Bde. Berlin / New York: 1974. (Grundr. 17/I; 17/II; 17/III).

EBERT, Robert P. Historische Syntax des Deutschen. Stuttgart: 1978. (SM 167).

GARDT, Andreas / Klaus J. Mattheier / Oskar Reichmann (Hrsg.). Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen. Gegenstände, Methoden, Theorien. Tübingen: 1995.

GARDT, Andreas. Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland. Vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Berlin / New York: 1999. (de Gruyter Studienbuch).

GARDT, Andreas / Ulrike Haß-Zumkehr / Thorsten Roelcke (Hrsg.). Sprachgeschichte als Kulturgeschichte. Berlin / New York: 1999. (Studia Linguistica Germanica 54).

REICHMANN, Oskar. Sprache ohne Leitvarietät vs. Sprache mit Leitvarietät: ein Schlüssel für die nachmittelalterliche Geschichte des Deutschen? In: Deutsche Sprachgeschichte. Grundlagen, Methoden, Perspektiven. Festschrift für Johannes Erben zum 65. Geburtstag. Hrsg. v. Werner Besch. Frankfurt a. M. [etc.] 1990, 141-158.

REICHMANN, Oskar. Sprachgeschichte: Idee und Verwirklichung. In: Sprachgeschichte 1, 1998, S. 1-41.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann (28.09.2020)

Liebe Studierende,

anbei die Links für das Online-Seminar in der nächsten Woche. Am Vormittag finden die "Probleme der dt. Sprache II" statt, die Entwicklungstendenzen am Nachmitag, bitte, orientiren Sie sich am Studendenplan an der Webseite des Lehrstuhls. 

nja Lobenstein-Reichmann lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein.

Thema: Zoom-Meeting von Anja Lobenstein-Reichmann
Uhrzeit: 1.Okt.2020 08:00 AM Paris

Zoom-Meeting beitreten
https://zoom.us/j/97017103098?pwd=QjBFM3h2OFlhT3p1Z0hWYmhudHNIdz09

Meeting-ID: 970 1710 3098
Kenncode: 1HJmbE
Anja Lobenstein-Reichmann lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein.

Thema: Zoom-Meeting von Anja Lobenstein-Reichmann
Uhrzeit: 2.Okt.2020 08:00 AM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien

Zoom-Meeting beitreten
https://zoom.us/j/94951408254?pwd=VVRzSEg5NFJyMHhqVnVTYmlKMVROQT09

Meeting-ID: 949 5140 8254
Kenncode: 6tnmPN

Požadavky ke zkoušce - němčina
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (11.10.2016)

- aktive Teilnahme (80 %),

- eine kleine Hausarbeit von 6 Seiten (exklusive Titel, Inhaltsverzeichnis und Literaturliste).

Sylabus - němčina
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (11.10.2016)

1. Prämissen – Theoretisches - Methoden: Gegenstandsbereiche der Sprachgeschichte

2. Prämissen – Theoretisches - Methoden: System –Norm – Parole / Diachronie –Synchronie: Prinzipien des Sprachwandel

3. Sprachtypologie: Sprachtypen. Indogermanische Sprachfamilie

4. Vorgeschichte des Deutschen: Vom Indogermanischen über das Germanische zum Althochdeutschen; sprachliche Erscheinungen: z.B. erste Lautverschiebung

5. Das Deutsche: Periodisierung des Deutschen; Entwicklung sprachgeographischer Verhältnisse im Deutschen; Zweite Lautverschiebung

6. Das Althochdeutsche I: Sprachstand: phonologisch- morphologisch: z.B. Ablautreihen

7. Das Althochdeutsche II: Soziokulturelle Verhältnisse; Textsorten

8. Das Mittelhochdeutsche I: Sprachstand: phonologisch- morphologisch: Diphthongierung, Monophthongierung, Hebung, Senkung

9. Das Mittelhochdeutsche II: Soziokulturelle Verhältnisse Texte und Textsorten

10. Das Frühneuhochdeutsche I: Sprachstand: phonologisch- morphologisch

11. Das Frühneuhochdeutsche II: Soziokulturelle Verhältnisse; Texte und Textsorten

12. Das Neuhochdeutsche: Die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache; Skriptizismus, Textsorten

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK