PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jazyková cvičení I - OB2307001
Anglický název: Practical Language I
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2307A01
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Christiane Poimer, Mag. phil.
PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Němčina
Záměnnost : OB2307A01
Je neslučitelnost pro: OKBUZ22008, OBUZ22V044, OBUZ22008, OBUZ22V008, ONUZ22V05
Je prerekvizitou pro: OB2307002
Je záměnnost pro: OB2307A01
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem kurzu je zjištění gramatických znalostí a postupné vyrovnávání úrovní komunikativní kompetence u jednotlivých studentů. Obsahem kurzu je opakování a systematické procvičování nejdůležitějších gramatických jevů a forem. V centru pozornosti je především porozumění textu a rozhlasovým, resp. televizním příspěvkům, které zpracovávají aktuální témata. Pozornost je věnována též rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení řečové dovednosti mluvení v rámci jednodušších druhů textů (např. vyprávění, reprodukce, dialog na běžná témata, krátké informace o kulturních pořadech, nejdůležitějších politických, sportovních a společenských událostech apod.).
Poslední úprava: POIMER/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)
Literatura

1. DUSILOVÁ, D. et al. Sprechen Sie Deutsch III. 2. přeprac. vydání. Praha: Polyglot, 2001.
2. SCHUMANN, R. Mittelstufe Deutsch. Ismaning : Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 3-19-007240-X.
3. LUSCHER, R. Übungsgrammatik für Anfänger : Deutsch als Fremdsprache. Ismaning : Verlag für Deutsch, 1998.
4. MENZEL, F.; HEŘMANOVÁ-MENZELOVÁ, R. Tematická učebnice němčiny. Jihlava : Jazyková škola Jihlava, 2002.
5. Aktuální autentické texty z denního a dalšího periodického tisku.

6. Koithan, Ute [et al.]:  Aspekte 1. Mittelstufe Deutsch. München : Langenscheidt Verlag, 2006. ISBN 978-3-468-47474-3.

 

 

 

 

 

Poslední úprava: POIMER/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky Mag. Poimer: 80%ní docházka. Pravidelné odevzdávání domácích úloh, aktivní účast na seminářích, úspěšné absolvování testu.
Požadavky dr. Broukalové: pro udělení zápočtu vyžaduji minimálně 70%ní účast na cvičeních a úspšné napsání gramatického testu.

Poslední úprava: POIMER/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK