PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní tělesná výchova I. - OB2320156
Anglický název: Health Physical Education I.
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Kainová
Prerekvizity : OB2320102
Je prerekvizitou pro: OB2320157
Je záměnnost pro: OB2320056, OPBT2T142B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)
Kurz seznamuje se základními druhy cvičení používaných ve zdravotní tělesné výchově a jejich aplikací v tělovýchovných a sportovních programech.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)

Cílem předmětu je poskytnout studentům co nejširší zásobník cviků zdravotního charakteru.

Literatura
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)

Hošková,B.,Matoušová,M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998.
Hronzová,M. Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Karolinum: 2011.
Krištofič,J.Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV, 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)

Obsahem kurzu jsou cvičení mobilizační, protahovací, posilovací, koordinační, balanční, dechová a relaxační a jejich aplikace v procesu zdravotní tělesné výchovy. Cvičení bez náčiní, cvičení aplikovaná, rozdíly ve cvičení pro různé věkové kategorie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)

Aktivní účast

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK