PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
CAD systémy - OB2319364
Anglický název: CAD Systems
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Eva Battistová
Prerekvizity : OB2319261
Záměnnost : OB2319355, OB2319365
Anotace -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2011)
Posláním předmětu CAD systémy je poskytnout studentům v návaznosti na předmět Grafická komunikace v technice možnost prohloubit své vědomosti a praktické dovednosti v oblasti modelování a tvorby technické dokumentace v CAD systémech. Cílem studijního předmětu je seznámit studenty s moderními metodami a postupy při využívání systémů CADa současně studenty vybavit širší způsobilostí, resp. kompetencemi pro efektivní práci s těmito systémy s akcentem na tvorbu technické dokumentace. Obsah studijního předmětu je zaměřen na charakteristiku a funkce systémů CAD, jejich role v systémovém modelu projektování, techniky kreslení, konstruování a modelování v CAD systémech, vyvíjení uživatelských aplikací v prostředí AutoCAD při tvorbě technické dokumentace s orientací na elektrotechniku, strojnictví a stavebnictví, dále na představení profesně orientovaných systémů, charakteristiku relevantních datových formátů a řízení projektů v CAD systémech.
Literatura
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2011)

FOŘT, P., KLETEČKA, J. AutoCAD 2006. Brno : Computer Press, 2006.

FOŘT, P., KLETEČKA, J. AutoCAD 2007. Brno : Computer Press, 2007.

HOROVÁ, I. 3D modelování a vizualizace v AutoCADu. Praha : Computer Press, 2008.

LEE, K. Principles of CAD/CAM/CAE Systems. Addison Wesley, 1999.

McMAHON, CH., BROWNE, J. CAD/CAM: Principles, Practice, and Manufacturing Management. Boston : Addison-Wesley, 1999.

OMURA, G. AutoCAD 2007- Praktický průvodce. Praha : GRADA, 2007.

POPELKA, M. Technické výkresy v AutoCADu. Brno : Computer Press, 2003.

ŘEHÁČEK, D. 1001 tipů a triků pro AutoCAD a příbuzné aplikace. Praha : Computer Press, 2001.

 

Sylabus -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2011)

TEORETICKÉ ZÁKLADY CAD/CAM SYSTÉMŮ

ZÁKLADNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMU AUTOCAD

ZÁKLADY KRESLENÍ

NÁSTROJE PRO PŘESNÉ KRESLENÍ

PRÁCE V HLADINÁCH

ŠRAFOVÁNÍ

KÓTOVÁNÍ

ÚPRAVA OBJEKTŮ

PRÁCE S TEXTEM A TABULKAMI

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (28.11.2014)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu

·        Aktivní práce v seminářích včetně zpracování praktických úkolů ve výuce.

·        Klasifikovaný zápočet má část teoretickou a praktickou.

·        Teoretická část bude realizována ústní formou zkoušení se zaměřením na znalosti v jednotlivých tématech

·        Praktická část se týká prokázání způsobilosti při tvorbě technické dokumentace na základě zadání.

Klasifikovaný zápočet bude realizován v aplikačním prostředí korespondujícím s výukou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK