PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pedagogicko-psychologická diagnostika - OB23142008
Anglický název: Educational and Psychological Diagnostics
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2314008
Prerekvizity : OB2313006
Záměnnost : OB2314008
Je záměnnost pro: OKB2314302
Anotace -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2012)
Předmět poskytuje studentům uvedení do problematiky pedagogicko-psychologické diagnostiky. Popisuje diagnostická kritéria, diagnostický proces a vybrané diagnostické metody.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2012)

Cílem kurzu je zkvalitňování učitelských kompetencí při využití diagnostických metod nezbytných pro práci učitele. Dále motivace k cílené spolupráci s ostatními odborníky působícími při výchově a vzdělávání dětí a mládeže (výchovný poradce, pracovník pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, sociálního odboru, oddělení péče o dítě apod.).

Literatura -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2012)

DITTRICH, P. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Praha : H & H, 1992.

HADJ MOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha : UK PedF, 2002.

HRABAL, V. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka. Praha : SPN, 1989.

HRABAL, V. st., HRABAL, V. ml. Diagnostika. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha : Karolinum, 2002.

CHRÁSKA,M. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999.

ZELINKOVÁ, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha : Portál, 2001

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2012)

Požadavky ke KZ:

1. aktivita v semináři

2. práce materiálového typu - diagnostika žáka nebo školní třídy

3. prezentace práce

Sylabus -
Poslední úprava: LINKOVA/PEDF.CUNI.CZ (31.10.2012)

Vymezení a pojem pedagogicko-psychologické diagnostiky. Školní poradenské služby. Podpůrný systém ve školství.

Oblasti diagnostiky. Individuální diagnostika žáka. Diagnostika školní třídy.

Charakteristika a uplatnění metod pedagogicko-psychologické diagnostiky. Edukometrie. Dotazníky. Rozhovor. Sociometrie. Pozorování. Projektivní metody. Anamnéza. Analýza dokumentů.

Ilustrace vybraných psychologických testů (např. WPPSI, WISC III, IST 2000, Raven, VIT, projektivní metody - kresba rodiny, začarované rodiny, stromu, FDT, test ŠZ Jirásek, test laterality Žlab, Matějček, Edfeldtův test, test obkleslování Matějček, SPAS, JEPI, SO-RA-D, MCI, CES, B 3, B 4).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK