PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Algebra v informatice - OB2310258
Anglický název: Applied Algebra and Computer Science
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/jancarik/DesktopDefault.aspx?portalsekce=2&tabid=21&tabindex=0
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Prerekvizity : OB2310N009
Je záměnnost pro: OKB2310258, OB2310098
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy využití algebry v informatice. Kurz bude rozdělen do dvou částí. První část se bude věnovat teorii přenosu informace a studenti se seznámí s teorií samodetekujících a samoopravných lineárních kódů. Druhá část kurzu bude věnována úvodu do teorie automatů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy využití algebry v informatice. Kurz bude rozdělen do dvou částí. První část se bude věnovat teorii přenosu informace a studenti se seznámí s teorií samodetekujících a samoopravných lineárních kódů. Druhá část kurzu bude věnována úvodu do teorie automatů.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Chytil, M. Automaty a gramatiky, Praha: SNTL, 1984

Demlová, M., Koubek, V. Algebraická teorie automatů, Praha: SNTL, 1990

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (08.03.2017)

O zápočtu rozhodnout výsledky dosažené s "clickers" v průběhu výuky.

V případě nedostatečné docházky či neodpovídajících výsledků rozhodne o splnění předmětu zápočtová písemka.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Hlavní témata:

Kontrolní součty

Samoopravné kódy

Lineární a cyklické kódy

Konečné automaty

Zásobníkové automaty

Gramatiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK