PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy chemických výrob - OB2309031
Anglický název: Basics of Chemistry Manufactures
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Karel Holada, CSc.
Neslučitelnost : OB2309009
Záměnnost : OB2309009
Je neslučitelnost pro: OPBE2E119B
Je záměnnost pro: OB2309009, OKB2309031, OPBE2E119B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (14.02.2019)
Předmět je vytvořen v návaznosti na vědomosti a znalosti ze základních chemických předmětů. Obsahuje prezentace základů výrob z oblasti anorganické a organické chemie, chemie potravin ve vybraných oborech a farmaceutické chemie. Do souboru prezentací jsou zařazeny poznatky o využití mikroorganismů v biotechnologiích. K doplnění přednášek jsou k vybraným tématům zařazeny exkurze.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (14.02.2019)

Studenti získají vědomosti o základních výrobách z vybraných chemických oborů.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (16.05.2019)

Povinná literatura:

Lhotka M. a kol.: Úvod do anorganické technologie, VŠCHT Praha 2012

Hovorka F. a kol.: Technologie chemických látek, VŠCHT Praha 2005

Hajšlová J.,  Velíšek, J: Cemie potravin 2, Tábor OSSIS 2009

Hynie S.: Farmakologie v kostce. 2. vyd., Triton, 2011, ISBN 80-7254-181-1

 

Doporučená literatura:

Bindzar J. a kol.: Základy a úpravy čištění vod, VŠCHT Praha 2014

Rutrle, M.: Brýlová technika, estetika a přizpůsobování brýlí, Brno IDVPZ, 2001

www.chemicke-listy.cz/docs/full/2014_06_604-609.pdf

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (16.05.2019)

Úvod do předmětu                                       

Vodárenství, odpadní vody

Základy výroby anorganických sloučenin, technicky významné plyny

Výroba průmyslových hnojiv, pesticidy, fungicidy

Zpracování ropy a zemního plynu

Výroba barviv, plastů, makromolekulární látky

Výrobní postupy v potravinářství - mlékárenský průmysl

Výrobní postupy v potravinářství - masný průmysl

Výrobní postupy v potravinářství- cukrovarnictví           

Výrobní postupy v potravinářství- pivovarnictví a lihovarnictví

Biotechnologie,  využití mikroorganismů, GMO

Biotechnologická výroba ve farmacii                                                                                                           

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (16.05.2019)

Podmínky k udělení klasifikovaného zápočtu:

vypracování seminární práce na zadané téma

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK