PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Laboratoř anorganické chemie - OB2309017
Anglický název: Inorganic Chemistry Lab. Course
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Neslučitelnost : O02309021
Prerekvizity : OB2309019
Záměnnost : OB2309021
Je neslučitelnost pro: OB2309021, OPBE2E109A
Je záměnnost pro: OB2309021, OPBE2E109A, OB2309003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)
Cílem je naučit studenty provádět základní laboratorní operace anorganické chemie(příprava roztoků, oddělování složek směsí, práce s plyny, stanovení fyzikálních konstant), zapisovat výsledky formou pracovního protokolu a naučit se bezpečně pracovat v chemické laboratoři. Rovněž si během laboratorních cvičení v praxi ověří poznatky získáné během výuky předmětu Anorganická chemie I a II.
Literatura
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

Sýkorová D., Mastný L.,: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, 2. vyd., ISBN 80-7080-452-1

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

Odevzdání všech protokolů z provedených úloh. Vypracování písemného testu v závěru kurzu s 50% úspěšností, přičemž student musí spočítat oba příklady, které budou součástí testu.

Podmínkou udělení zápočtu je rovněž odevzdání pracovního stolu (čisté a umyté nádobí včetně případné náhrady nádobí rozbitého či poškozeného)

Sylabus
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

Laboratorní cvičení proběhne v týdenním bloku. Každý student dostane zadaný seznam prací, které bude v průběhu bloku provádět, preparáty odevzdá, zkumavkové reakce popíše rovnicemi. Protokoly o preparacích i zkumavkových reakcích budou zaznamenávány do laboratorního deníku A4, nikoliv na volné papíry. Pořadí prací si volí student sám. Záleží tedy na jeho vlastní šikovnosti, kdy celý blok ukončí.

 

Druhý den bloku si studenti napíší vstupní test z bezpečnosti práce a výpočtů (předpokládá se znalost z předmětu laboratorní technika) a popíší první dvě preparace, které budou provádět (na základě vlastní volby). Podmínkou k pokračování v laboratořích je 50% úspěšnost v testu.

 

Stedntům budou rozděleny úlohy vybrané z následujího seznamu pevní den laboratoří, vždy 7 různých úloh:

 

1.Bezvodý chlorid nikelnatý. Příprava lehkotavitelného skla, hydrolýza skla.

 

2.Příprava peroxidu vodíku a stanovení jeho roztoku. Vlastnosti peroxidu vodíku. Reakce manganistanového aniontu, reakce mangannatých iontů.

 

3.Příprava jodičnanu draselného. Volné halogeny. Reakce halogenidů. Stabilita komplexů. Reakce kobaltnatých iontů.

 

4.Síran draselno-chromitý redukcí oxidem siřičitým, vlastnosti kyseliny siřičité, reakce síranových, thiosíranových, siřičitanových a sulfidových aniontů, příprava sulfanu a sulfidů.

 

5.Dusičnan olovnatý, reakce dusičnanového a dusitanového aniontu, vytěsnění amoniaku, proužková reakce. Kyselina trihydrogenboritá.

 

6.Redukce oxidu měďnatého vodíkem, zkoušky plamenem, boraxové perličky. Methylester kyseliny borité.

 

7.Oxid olovočitý z dusičnanu olovnatého, reakce minia, reakce cínnatých inotů, reakce olovnatých iontů. Reakce železnatých iontů, reakce železitých iontů.

 

8.Mohrova sůl, reakce chromitých iontů, reakce chromanových a dichromanových inotů, rovnováha chroman - dichroman .

 

9.Příprava thiosíranu sodného, reakce thiosíranu sodného. Reakce hliníku, reakce hlinitých iontů.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)

Splnění formálních náležitostí nutných k provádění prací v chemické laboratoři. 50% úspěšnost při vstupním testu z bezpečnosti práce a zásad první pomoci

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK