PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sbormistrovské praktikum I - OB2308245
Anglický název: Conductor's Practicum
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2308204
Je prerekvizitou pro: OB2308246
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (15.09.2019)
Předmět, ve kterém studenti 2. a 3. ročníku spolu se studenty 1. NMgr studia oboru Sbormistrovství mají možnost prakticky využít znalostí nabytých při studiu ostatních disciplín (Příprava dirigentských výkonů, Hra partitur, Hlasová výchova, atd.). Nabízí možnost zkoušet s komorním sborem literaturu zajímavou především z dirigentského hlediska. Význam předmětu spočívá v okamžité možnosti konzultace dirigentské problematiky s pedagogem.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (27.10.2019)

Partitury studovaných skladeb s odlišnou interpretační, tedy i gestickou problematikou.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (15.09.2019)

Pravidelná aktivní účast ve výuce (max. 3 absence), 2x praktické sbormistrovské vystoupení.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (15.09.2019)

Metodika rozezpívání

Motivační úvod k nácviku, popř. překlad textu

Užití správných metod nácviku

Pohotovost hraní partitury na klavíru

Dirigentské ztvárnění skladby

Práce s deklamací, dynamikou, agogikou

Analýza a formulace problémů

Motivační komunikace

Časové rozvržení zkoušky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK