PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy taktovací techniky II - OB2308204
Anglický název: Rudiments of Conducting Technique II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2308203
Je prerekvizitou pro: OB2308245, OB2308229, OB2308212
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (04.02.2018)
Upevńování dosavadních dovedností manuální techniky a jejich automatizace. Vytváření a rozvíjení dalších základních taktovacích dovedností a jejich praktické uplatnění při sborovém provedení písňového materiálu.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (04.02.2018)

AIM, V. B. Zpíváme I. Taktovací technika. Praha : Orbis, 1952
BROŽ,J; KAŇÁK, Z. Základy dirigování. Praha: Panton, 1982. ISBN 35-056-82.
KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru - I/1. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-556-6
PECHÁČEK, S. Základy taktování. Praha : PedF UK, 2003. ISBN 80-7290-137-0.
PIMMER, H. Kleine praktische Chorfibel für Chorleiter und Chorsänger. München: Akademischer Verlag, 1994. ISBN 3-929115-41-7.
SCHULLER, G.The compleat conductor. New York: Oxford University Press, 1997. ISBN 0-19-506377-5.
SVOBODA, J. Učebnice dirigování a sborového umění pro pěvecké soubory. Praha : SNKLHU, 1956.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (04.02.2018)

Průběžně: teoretický výklad zadané taktovací problematiky a její praktická aplikace na sborovém materiálu. Ke zkoušce: program deseti skladeb přednesených zpaměti za současného zpěvu spolužáků, klavírní hry partitury nebo s nahrávkou. Předloží písemný rozbor a hodnocení dvou bakalářských nebo magisterských sbormistrovských koncertů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (04.02.2018)

Slučování gesta. Recitativní způsob dirigování. Slučování gesta. Taktování "una battuta", "ritmi di due, di tre, di quatro battute" a jejich kombinování v písních. Aplikace získaných základů taktovací techniky v řízení drobných sborových skladeb.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK