PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jazyková cvičení III - OB2307A03
Anglický název: Practical Language III
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Němčina
Prerekvizity : OB2307A02
Záměnnost : OB2307003
Je prerekvizitou pro: OB2307A04
Je záměnnost pro: OB2307003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (27.09.2017)
V jazykových cvičeních se na základě běžných textů studenti zabývají vybranými gramatickými jevy německého jazyka, zároveň jazyková cvičení podporují rozvoj všech čtyř dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní). V centru pozornosti je zlepšení vyjadřovacích schopností studentů v oblasti gramatiky a slovní zásoby.
Literatura
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (27.09.2017)

1. Schumann, R. Mittelstufe Deutsch. Ismaning : Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 3-19-007240-X.
2. Luscher, R. Übungsgrammatik für Anfänger : Deutsch als Fremdsprache. Ismaning : Verlag für Deutsch, 1998.
3. Menzel, F.; Heřmanová-Menzelová, R. Tematická učebnice němčiny. Jihlava : Jazyková škola Jihlava, 2002.
4. Aktuální autentické texty z denního a dalšího periodického tisku.
5. Koithan, Ute [et al.]: Aspekte 2. Mittelstufe Deutsch. Langenscheidt Verlag : München 2006. ISBN: 978-3-468-47484-2

6. Fertigkeitstraining A2. Nákladatelství Polyglot, Praha 2011, ISBN: 978-80-86195-70-4

7. Fertigkeitstraining B1, Nákladatelství Polyglot, Praha 2012, ISBN: 978-80-86195-51-3

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (27.09.2017)

80%ní docházka. Pravidelné odevzdávání domácích úloh, aktivní účast na seminářích, úspěšné absolvování testu (3 pokusy).

Sylabus - němčina
Poslední úprava: Christiane Poimer, Mag. phil. (27.09.2017)

9.10. Einstieg

16.10.  Korrelat "es"

23.10. Nomen-Verb-Verbindungen

30.10. Vergleichssätze

6.11. Zweiteilige Konnektoren

13.11. Modalsätze

20.11. Indefinitpronomen

27.11. Präpositionen im Genitiv

4.12. Partizipien als Adjektive

11.12. Adjektive, Verben, Substantive mit Präpositionen

18.12. Abschluss

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK