PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jazyková cvičení III - OB2307003
Anglický název: Practical Language III
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2307A03
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Němčina
Prerekvizity : OB2307002
Záměnnost : OB2307A03
Je prerekvizitou pro: OB2307004
Je záměnnost pro: OB2307A03
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HROUDOVA (31.05.2006)
Cílem kurzu je v návaznosti na kurz Jazyková cvičení II upevňování gramatických znalostí a postupné vyrovnávání úrovní komunikativní kompetence u jednotlivých studentů. Rozšiřování slovní zásoby se oproti předcházejícímu kurzu zaměřuje cíleněji na funkční styl novinářský, zejména pak na texty z periodik určených pro náročného čtenáře s vyšším stupněm vzdělání. Obsahem kurzu je opakování a systematické procvičování nejdůležitějších gramatických jevů a struktur, především pak struktur typických pro novinářský styl. V centru pozornosti je nadále upevňování dovednosti slyšenému na základě poslechu rozhlasových, resp. televizních příspěvků, které zpracovávají aktuální témata.
Literatura
Poslední úprava: HROUDOVA (31.05.2006)

1. Schumann, R. Mittelstufe Deutsch. Ismaning : Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 3-19-007240-X.

2. Luscher, R. Übungsgrammatik für Anfänger : Deutsch als Fremdsprache. Ismaning : Verlag für Deutsch, 1998.

3. Menzel, F.; Heřmanová-Menzelová, R. Tematická učebnice němčiny. Jihlava : Jazyková škola Jihlava, 2002.

4. Aktuální autentické texty z denního a dalšího periodického tisku.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MIKESOVA/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2010)

Požadavky: pravidelná účast (chybět max. 2x), závěrečný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK