PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecné a české dějiny IV. - OB2305356
Anglický název: General and Bohemian History IV.
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok 3
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Prerekvizity : OB2305121
Záměnnost : OPBD2D112A
Je záměnnost pro: OPBD2D112A
Anotace -
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)
Doba tereziánská a josefínská tvoří most, po němž vejdeme do 19. století, v němž se začala připravovat naše současnost, v němž lidé objevili demokracii a všeobecné volební právo, uvědomili si význam vědy a techniky, přemohli hlad, naučili se léčit převážnou část nemocí a věřili, že svět bude stále lepší a lepší… V tomto století zažil český národ svou "Erfolgsstory" (H. Lemberg); ze slabé a nevládnoucí pospolitosti ohrožené modernizací se vytvořil poměrně vyspělý a sebevědomý národ, který se nakonec dočkal i státní samostatnosti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (14.05.2019)

Cílem přednášky je seznámit studenty s obecnými dějinami a dějinami českých zemí v době 1740-1914.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (14.05.2019)

Základní doporučená literatura – zbytek na http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/studenti/bakalarske-studium/

Srovnej též např. https://biblio.hiu.cas.cz/#!/

 

Cohen Gary C., Němci v Praze 1861-1914, Praha 2000.

Efmertová Marcela C., České země v letech 1848-1918, Praha 1998.

Fasora Lukáš – Hanuš Jiří – Malíř Jiří (vyd.), Člověk na Moravě 19. století, Brno 2004.

Hroch Miroslav, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 2001.

Jakubec Ivan – Jindra Zdeněk, Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha 2006.

Kořalka Jiří, Češi v habsburské říši a v Evropě, 1815–1914, Praha 1996.

Kroupa Jiří, Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770–1810, Brno 1988.

Lenderová Milena, K hříchu i modlitbě. Žena v minulém století, Praha 1998.

Macura Vladimír, Ve znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ, Praha 1983, 1995.

Malíř Jiří, Od spolků k moderním politickým stranám. Vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914, Brno 1996.

Pěkný Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993, 2001.

Štaif Jiří, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005.

Urban Otto, Česká společnost 1848–1918, Praha 1982.

 

 

 

 

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (14.05.2019)

Přednášky, konzultace.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (29.10.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou vztahující se k tematickým okruhům a přečtené literatuře.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (14.05.2019)

1. Úvod, osvícenství, osvícenské reformy

2. Revoluce, francouzská revoluce, průmyslová revoluce

3. Národní hnutí, vývoj Rakouska a českých zemí mezi Vídeňským kongresem a březnem 1848

4. Revoluce 1848-49, neoabsolutismus

5. Rozvrstvení občanské společnosti, sociální otázka; liberalismus, socialismus, anarchismus

6. Ústavní a politický vývoj Habsburské monarchie v 2. polovině 19. století

7. Česká politika I

8. Němci a Židé v českých zemích

9. Česká politika II (a slovenská otázka)

10. Evropa v 2. polovině 19. století (Německo, Francie, Velká Británie)

11. Evropa v 2. polovině 19. století (Rusko, Balkán)

12. Vím, zemře století jak stařec churavý… (Rekapitulace epochy)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (29.10.2019)

Prostudování literatury, relevantní odpovědi na kladené otázky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK