PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecné dějiny IV - OPBD2D112A
Anglický název: General History IV
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 4/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Záměnnost : OB2305356
Je záměnnost pro: OB2305356
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (20.08.2021)
Doba tereziánská a josefínská tvoří most, po němž vejdeme do 19. století, v němž se začala připravovat naše současnost, v němž lidé objevili demokracii a všeobecné volební právo, uvědomili si význam vědy a techniky, přemohli hlad, naučili se léčit převážnou část nemocí a věřili, že svět bude stále lepší a lepší… V tomto století zažil český národ svou "Erfolgsstory" (H. Lemberg); ze slabé a nevládnoucí pospolitosti ohrožené modernizací se vytvořil poměrně vyspělý a sebevědomý národ, který se nakonec dočkal i státní samostatnosti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (20.08.2021)

Cílem přednášky je seznámit studenty s obecnými dějinami a dějinami českých zemí v době 1740-1914.

Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (13.09.2021)

V přípradě omezení bude výuka probíhat distanční formou pomocí platformy Teams a moodlu. 

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (20.08.2021)

 

Doporučená literatura k obecným dějinám:

BLACK Jeremy, Evropa osmnáctého století, Praha 2003.

COHEN Gary C., Němci v Praze 1861-1914, Praha 2000.

DEMEL Walter a Hans-Ulrich THAMER (eds.), Dějiny světa: globální dějiny od počátků do 21. století. 5, Vznik moderny 1700 až 1914. Praha 2014.

Fasora Lukáš – Hanuš Jiří – Malíř Jiří (vyd.), Člověk na Moravě 19. století, Brno 2004.

HROCH Miroslav, Na prahu národní existence: touha a skutečnost, Praha 1999.

JAKUBEC Ivan – JINDRA Zdeněk (eds.), Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha 2006.

JUDSON Pieter M., The Habsburg empire: a new history, Cambridge, Massachutsetts – London, England 2016.

KOŘALKA Jiří, Češi v habsburské říši a v Evropě, 1815–1914, Praha 1996.

LENDEROVÁ Milena, K hříchu i modlitbě: Žena devatenáctého století, Praha 2016.

LENDEROVÁ Milena – Jiránek Tomáš – Macková Marie, Z dějin české každodennosti, Praha 2011.

PĚKNÝ Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993, 2001.

RAPPORT Michael, Evropa devatenáctého století, Praha 2011.

URBAN Otto, Česká společnost, Praha 1982.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (20.08.2021)

Předmět je zakončen ústní zkouškou vztahující se k tematickým okruhům a přečtené literatuře.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. (20.08.2021)

1. Úvod, osvícenství, osvícenské reformy.

2. Revoluce, americká a francouzská revoluce, průmyslová revoluce.

3. Novodobé ideologie, vznik novodobých národů, Evropa a české země mezi Vídeňským kongresem a březnem 1848.

4. Revoluce 1848-49 v Evropě a Rakousku, neoabsolutismus.

5. Přechod k parlamentnímu režimu, občanská společnost, sociální otázka.

6. Ústavní a politický vývoj Habsburské monarchie v 2. polovině 19. století.

7. Česká politika.

8. Němci a Židé v českých zemích.

9. Evropa v 2. polovině 19. století.

10.. Hospodářský, sociální a kulturní vývoj v druhé polovině 19. století.

11. Mimoevropský vývoj.

12. Svět před první světovou válkou, životní styl a růst mezinárodního napětí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK