PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexikologie - OB2301006
Anglický název: Lexicology
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Prerekvizity : OB2301002, OB2301005
Je prerekvizitou pro: OB2301007
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (22.07.2008)
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky lexikologie moderní angličtiny a to jak lexikální sémantiky tak slovotvorby. Pozornost bude věnována klíčovým aspektům historického vývoje anglické slovní zásoby a jeho socio-kulturnímu kontextu. Stylistické vrstvy slovní zásoby spolu s relevantními tématy v lexikografii budou rovněž probírány. Po ukončení kurzu by studenti měli chápat lingvistické koncepty a terminologii tak, aby byli schopni je vysvětlit a aplikovat je v praxi.
Literatura
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (22.07.2008)

Doporučená literatura:

ADAMS, V. Introduction to Modern English Word-Formation. London: Longman, 1973

BAUER, L. English Word-formation, 4th reprint. Cambridge: CUP, 1993.

CRUSE, D. A. Lexical Semantics. Cambridge: CUP, 1995.

GREENBAUM, S. & QUIRK, R. A Student's grammar of the English Language. London: Longman, 1990.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (02.02.2017)

K úspěšnému absolvování zkoušky musí student dosáhnout minimální hranice 70%, zkouška má písemnou podobu a sestává z témat diskutovaných v přednáškách a seminářích.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (02.02.2017)

Week 1 Introduction. Key Terms in Lexicology and Lexicography. PLC

Week 2 Working with Words. Teaching and Learning Vocabulary.

Week 3 Borrowing. Historical Development of the English Word-Stock.

Week 4 Lexicography. Word-Stock Layers. Registers. Style.

Week 5 Affixation I.

Week 6 Affixation II.

Week 7 Conversion.

Week 8 Compounding.

Week 9 Minor Word-Formation Processes. Collocations. Set expressions.

Week 10 Word Meaning.

Week 11 Sense Relations between Words.

Week 12 Sense Developments. Figures of Speech.

 

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (02.02.2017)

Aktivní účast na seminářích, t.j. ústní prezentace zpracování zadaných úkolů a participace v diskuzích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK