PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kombinatorika a pravděpodobnost seminář - OB1310105
Anglický název: Combinatorics and probability seminar
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: OKB1310105
Další informace: http://moodle.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=234
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. František Mošna, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Korekvizity : OB2310265
Prerekvizity : OB2310207
Ve slož. záměnnosti pro: OB1310N001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)
Opakování a prohloubení poznatků o kombinatorických operacích (variace, permutace, kombinace) v učivu matematiky střední školy. Přechod od kombinatoriky k pravděpodobnosti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy kombinatoriky a na několika vybraných tématech ukázat specifické způsoby myšlení v tomto oboru. Bude zdůrazněna motivace praktickými problémy a účinnost jejich řešení.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

Calda, E.: Kombinatorika pro učitelské studium. Praha : Matfyzpress 1996.

Calda, E., Dupač, V.: Matematika pro gymnázia: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Praha : Prometheus 1993.

Sedláček, J.: Faktoriály a kombinační čísla. Škola mladých matematiků. Praha : Mladá fronta 1964.

Vilenkin, N. J.: Kombinatorika. Polytechnická knižnice. Praha : SNTL 1977.

Vrba, A.: Kombinatorika. Škola mladých matematiků. Praha : Mladá fronta 1980.

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MOSNAF/PEDF.CUNI.CZ (16.11.2011)

Pro zápočet:
Samostudium a aktivní práce v průběhu semestru:
Napsání zápočtové písemky.

O známce rozhodne výsledek písemky.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

Faktoriály, kombinační čísla.

Binomická věta a vztahy pro kombinační čísla z ní vyplývající.

Kombinatorické operace (pravidlo součtu, pravidlo součinu, permutace, variace, kombinace bez opakování, permutace, variace, kombinace s opakováním).

Princip inkluze a exkluze.

Dirichletův princip.

Přechod od kombinatoriky k pravděpodobnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK