PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Bezpečnost a toxikologie - O02309002
Anglický název: Toxicology
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: BETO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Je korekvizitou pro: O02309003
Je neslučitelnost pro: OB2309018, OB2309002
Je záměnnost pro: OB2309018, OB2309002
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Erudio ()
Cílem předmětu je seznámit studenty - budoucí učitele chemie - s platnými předpisy a zákony vymezujícími zacházení s chemickými látkami, upozornit je na rizika a nebezpečí, spojená s pracemi v laboratorních cvičeních.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Vulterin,J.-Vasileská,M.: Toxické látky, hygiena a bezpečnost práce v chemické laboratoři. Skriptum. Praha, UK 1996

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK