PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Didaktika literatury - O02304083
Anglický název: Didacties of Literature
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02304047
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Základní seminář je založen na řešení modelových situací a na praktické aplikaci různých metod literární výchovy. Návazné volitelné semináře se věnují konkrétním problémovým okruhům oborové didaktiky.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Z. Kožmín: Tvořivý sloh, Praha 1995

E. Machková: Základy dramatické výchovy, Praha 1980

Časopisy Český jazyk a literatura a Čtenář

Sylabus
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2008)

Didaktika III.

Vyučující: Mgr. Štěpánka Klumparová

Obsah semináře:

V tomto semestru se budeme zabývat těmito okruhy témat:

1. Hodnocení v literární výchově a jeho začlenění do plánování hodin

2. Vyučovací metody pro osvojování poznatků z literární teorie a literární historie

3. Reflexe příprav a odučených hodin z praxe - společné řešení problémů vzniklých na praxi

4. Dílna čtení

5. Filmové a divadelní adaptace literárního díla

6. Počítačové hry a jejich literární předlohy

7. Fenomén komiksů

+ další témata dle potřeb a zájmu studentů

Požadavky k zápočtu:

budou zveřejněny v semináři

Didaktika literatury III u O. Hausenblase
V semináři se soustředíme na to, abychom

1. co nejlépe využili souvislé pedagogické praxe I a II

2. si vybudovalůi zásobník pramenů, textů, pomůcek pro výuku zaměřených na oficiální cíle výuky literatury v RVP

3. k znalostem a zkušenostem z plánování hodiny přidali řadu metod a postupů pro interpretaci textu a pro jeho zpracování v hodinách literatury.

Budeme využívat dokumentace z praxí od studentů v předchozích ročnících (přípravy a reflexe provedných postupů), videonahrávek výuky literatury ze škol středních a základních a jejich rozborů, tuzemských i zahraničních pramenů (časopisy, webové stránky).

Didaktika literatury III u dr. Šlegrové
Seminář didaktiky je zaměřen na praktickou středoškolskou didaktiku. Zaměříme se na různé přístupy k výuce literatury, možnosti propojení literatury s výukou jazyka a stlistiky, způsoby testování a hodnocení vědomostí žáků.

Budeme se věnovat práci s literárním textem v hodinách, jeho zařazením do stuktury hodiny, volbou vhodného textu, prozumění a prožitku z něj.

Zmíníme i další důležitá témata - rozvoj čtenářství, plánování výuky, přípravy na konkrétní hodiny, příprava studentů na maturity a podobně.

Výuka vychází z praktických zkušeností vyučující na gymnáziu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK