PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky I. - O01210051
Anglický název: Didactics of mathematics I.
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: DIMA
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Matematika
Prerekvizity : O01110032, O01310247, O01310261
Je neslučitelnost pro: OK0310051
Je prerekvizitou pro: O01110614, O01110613, O01110612X, O01210151, O01110612
Je záměnnost pro: OK0310051
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (19.02.2021)
Kurz je zaměřen na přípravu studentů na jejich vstup do učitelské praxe v oblasti vyučování matematiky. Studenti jsou seznámeni s teorii poznávání v aritmetice a didaktikou základních aritmetických operací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (19.02.2021)

Otevřít studentům svět didaktiky matematiky v úzkém propojení na jejich osobní zkušenosti ve vyučování matematice. Porovnat historický vývoj některých matematických pojmů se současným zaváděním těchto pojmů v učebnicích matematiky.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D. (23.02.2021)

Materiály k předmětu jsou ukládány na společný sdílený prostor v Moodlu (v předmětu Didaktika matematiky I).

Jana Slezáková

Výuka (přednášky a seminář J. Slezákové)  pravidelně probíhá na odkazu: https://meet.google.com/aim-gaav-cav

Milena Kvaszová

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ade92a662e4b54b3d8ef13562e882fbae%40thread.tacv2/conversations?groupId=d05c797d-d83a-4ce6-9e24-1f8e7cbc64ca&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Radka Havlíčková

středeční i páteční paraleka: MS Teams, kód týmu: 2n0mndx

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (19.02.2021)

Hejný, M. a kol. (1990) Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava : SPN.

Hejný, M., Stehlíková, N. (1999): Číselné představy dětí. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta.

Hejný, M.: Záporná čísla. In: (Eds.) (2004) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 2. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, s. 327-342.

Hejný, M.: Zlomky. In: (Eds.) (2004) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 2. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, s. 343-356.

Hejný, M. Kuřina, F. (2009). Dítě, škola  a matematika: Konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha : Portál.

Hejný, M. (2014): Vyučování orientované na budování schémat - Aritmetika 1. stupně ZŠ, Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta.

Kubínová, M. (2002): Projekty ve vyučování matematice, cesta k tvořivosti a samostatnosti. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta.

Tichá, M. (1998) Jak žáci chápou slovní úlohy se zlomky. In (Eds.) M. Ausbergerová, J. Novotná: Plzeň : 6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. JČMF, s. 133-138.

Učebnice matematiky pro 1. stupeň ZŠ


Materiály průběžně zveřejňované v příslušném kurzu v moodlu.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (19.02.2021)

Přednáška
Semináře - didaktické komentování úloh, diskuse o didaktických i matematických jevech

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (19.02.2021)

Požadavky pro splnění předmětu jsou prodiskutovány jak na přednášce, tak na semináři.

2 kredity = cca 50-60 hodin práce studenta

Požadavky k zápočtu v letním semestru akademického roku 2020/2021

KONTROLOVANÉ POŽADAVKY:
1. Aktivní účast na seminářích předpokládá znalost obsahu přednášek. V případě nepřítomnosti lze nahradit seminář buď návštěvou jiné seminární skupiny, nebo písemnou prací dle dohody s vyučujícím.
2. Tvorba materiálů ke každému probíranému tématu na přednášce či semináři, kde budou formulovány otázky či výzvy.
3. Založení portfolia

4. Předmět bude uzavřen zápočtem formou kolokvia (diskuse nad zpracovanými tématy).

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (19.02.2021)

Obsah:
1. Vstup do didaktiky matematiky, edukační styly učitele.  Práce s chybou.

2. Teorie poznávání v aritmetice - Teorie generického modelu. Vstup do budování představ o mnohosti.

3.  Rytmus. Sémantické modely čísla a sématické ukotvení čísla .Řešení a tvorba slovních úloh. Antisignál.

4. Aditivní operace. Paměťové počítání, singelton, písemné algoritmy. 

5. Multiplikativní operace.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK