PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Metody řešení matematických úloh - NUMV043
Anglický název: Methods of Solving Mathematical Problems
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Karel Otruba
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Didaktika matematiky
Je neslučitelnost pro: NMUM307
Je záměnnost pro: NMUM307
Anotace -
Poslední úprava: ()

Obtížnější úlohy středoškolské matematiky řešené netradičními metodami.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. (05.10.2017)

1. Aktivní účast na semináři, povoleny jsou nejvýše tři absence. V odůvodněných případech lze vyšší počet absencí nahradit vypracováním seminárních úkolů.

2. Prezentace řešení jedné zadané úlohy z MO a následné vzorové písemné zpracování různých metod řešení této úlohy.

3. Úspěšné absolvování zápočtového testu z úloh středoškolské matematiky.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (14.05.2008)

Odvárko a kol., Metody řešení matematických úloh, SPN, Praha 1990

Sborníky matematických olympiád

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.05.2008)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (14.05.2008)

1.Řešení úloh z logiky.

2.Důkazové metody - důkaz přímý, nepřímý, sporem, matematickou indukcí.

3.Rovnice, nerovnice a jejich soustavy (i s parametry). Užití grafů funkcí.

4.Geometrické úlohy planimetrické a stereometrické - syntetické i analytické metody řešení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK