PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Statistická fyzika kvantových mnohočásticových systémů I - NTMF031
Anglický název: Statistical Physics of Quantum Many-particle Systems I
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Garant: prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Je korekvizitou pro: NTMF032
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (22.05.2001)

Kvantová statististická mechanika, druhé kvantování a Fockův prostor, ideální a neideální kvantové plyny, dvoučásticové interakce. Poruchová teorie pro interagující systémy, Matsubarův formalismus, analytické vlastnosti poruchové řady a Greenovy funkce. Feynmanovy diagramy, Dysonova a Betheho-Salpeterova rovnice, Wardovy identity a jednoduché aproximace. Interagující elektrony v kovech, mikroskopické základy teorie Fermiho kapaliny. Pro 4. a 5. roč. TF a FPL a doktorandy.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

J. W. Negele, H. Orland, Quantum Many-Particle Physics, Addison-Wesley Publishing House, Redwood City, 1988

G. D. Mahan, Many-Particle Physics, Plenum Press, New York 1990 (2nd edition)

G. Rickayzen, Green's Functions and Condensed Matter, Academic Press, London 1984

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (25.04.2003)

Fockův prostor a druhé kvantování; interagující fermiony, bosony; modelové hamiltoniány interagujících systémů v teorii pevných látek: elektron-elektronová interakce.

Interakční representace, S-matice, Greenovy funkce, Wickův teorém; Feynmanovy diagramy, polarizační operátor, vlastní energetická část, Dysonova rovnice.

Poruchová teorie pro konečné teploty, Matsubarovy frekvence; klastrový rozvoj pro termodynamický potenciál; analytické vlastnosti Greenových funkcí.

Klasifikace Feynmanových diagramů a jednoduché aproximace v kvantových interagujících systémech, renormalizace diagramů; Hartreeho-Fockova aproximace, T-matice, aproximace náhodných fází (RPA); Wardovy identity a Betheho-Salpeterovy rovnice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK