PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Statistická fyzika kvantových mnohočásticových systémů II - NTMF032
Anglický název: Statistical Physics of Quantum Many-particle Systems II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/sylaby.htm
Garant: prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Korekvizity : NTMF031
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (25.04.2003)

Silně interagující částice, těsnovazební modely, elektron-elektronová a elektron-fononová interakce. Selfkonzistentní aproximace pro silně korelované elektrony: funkcionální integrál a metoda sedlového bodu, statické aproximace, teorie středního pole a limita velkých dimenzí. Kvantové dynamické jevy: Kondův jev a formování lokálních magnetických momentů, teorie magnetismu v tranzitivních kovech. Mikroskopická teorie supravodivosti. Exaktně řešitelné modely - Betheho ansatz pro korelované elektrony. Pokračování přednášky TMF031.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

J. W. Negele, H. Orland, Quantum Many-Particle Physics, Addison-Wesley Publishing House, Redwood City, 1988

G. D. Mahan, Many-Particle Physics, Plenum Press, New York 1990 (2nd edition)

G. Rickayzen, Green's Functions and Condensed Matter, Academic Press, London 1984

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (25.04.2003)

Teorie lineární odezvy, Kubova formule, Kramersovy-Kronigovy relace a disipačně-fluktuační teorém; elektrická vodivost.

Landauova teorie Fermiho kapaliny; kvazičástice a jejich interakce, normální Fermiho kapalina, rovnovážné a nerovnovážné vlastnosti; mikroskopická motivace, Landauovy parametry.

Teorie supravodivosti; elektron-fononová interakce a Cooperova nestabilita, základy BCS teorie supravodivosti, parametr uspořádání a termodynamika supravodičů; tunelování elektronů a Josephsonův jev.

Těsnovazební modely; význam periodické mřížky, Andersonův a Hubbardův model interagujících elektronů; neporuchové variační metody a teorie termodynamického středního pole; Betheho ansatz.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK