PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Relativistický seminář - NTMF006
Anglický název: Relativity Seminar
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/seminare/relat.pl
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Korekvizity : NTMF037
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (14.05.2019)
Speciální partie teorie relativity a relativistické fyziky. Referáty pracovníků a studentů ÚTF a hostů aktivně pracujících v dané oblasti. Pro 1. a 2. roč. navazujícícho mgr. studia TF a AA a doktorandy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (06.10.2017)

Předmět je zakončený zápočtem. Podmínkou pro zápočet je účast na většině seminářů, ideálně účast aktivní (typicky referát o postupu diplomové práce). Zápočet se nedá opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (29.04.2005)

Speciální partie teorie relativity a relativistické fyziky. Referáty pracovníků a studentů ÚTF a hostů aktivně pracujících v dané oblasti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK