PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Relativistický seminář - NTMF006
Anglický název: Relativity Seminar
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/seminare/relat.pl
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Korekvizity : NTMF037
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (14.05.2019)
Speciální partie teorie relativity a relativistické fyziky. Referáty pracovníků a studentů ÚTF a hostů aktivně pracujících v dané oblasti. Pro 4. a 5. roč. TF a AA a doktorandy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (06.10.2017)

Předmět je zakončený zápočtem. Podmínkou pro zápočet je účast na většině seminářů, ideálně účast aktivní (typicky referát o postupu diplomové práce). Zápočet se nedá opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (29.04.2005)

Speciální partie teorie relativity a relativistické fyziky. Referáty pracovníků a studentů ÚTF a hostů aktivně pracujících v dané oblasti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK