PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Formální závislostní syntax 2 - NTIN080
Anglický název: Formal Dependency Syntax 2
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Martin Plátek, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Korekvizity : NTIN079
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (19.05.2004)
Přednáška je pokračováním přednášky "Formální závislostní syntax I". Přednáška je zaměřena na aparát, který modeluje syntaxi přirozených jazyků. Formalizuje závislostní přístup k syntaxi. Hlavní přínos studovaného aparátu se týká jazyků s volným slovosledem.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KTI (26.05.2008)

Naučit pokročilejší techniky, způsoby a teorii používanou při analýze přirozeného jazyka

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Literatura
Poslední úprava: T_KTI (19.05.2004)

A.Ja. Dikovskij, L.S. Modina :

"Dependencies on the other side of the curtain", In: Traitement

Automatique des Langues (TAL), 41(1):79-111, 2000

Alexej V. Gladkij: Formalnyje gramatiki i jaziki, Nauka, Moskva, 1973

R.Gramatovici, M.Plátek :

"D-trivial Dependency Grammars with Global Word-Order Restrictions", Technical Report TR-2002-16, Institute of Computational Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, 2002.

T. Holan, V.Kuboň, K.Oliva, M.Plátek:

"Two Useful Measures of Word Order Complexity", In:

Proceedings of the Coling '98

Workshop "Processing of Dependency-Based

Grammars", A. Polguere and S. Kahane (eds.),

University of Montreal, Montreal, 1998

M.Plátek, T.Holan, V.Kuboň :

On Relax-ability of Word-Order

by D-grammars., In:

Combinatorics, Computability and Logic,

C.S. Calude and M.J. Deneen (eds.),

Springer Verlag, Berlin, 2001, pp. 159-174

P.Sgall, E.Hajičová, J.Panevová: The Meaning of the

Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects, Dordrecht: Reidel

and Prague: Academia, 1986

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (19.05.2004)

1. Opakování nejdůležitejších poznatků z prednášky "Formální závislostní syntax I".

2. Klasické modely závislostních gramatik.

3. Závislostní gramatiky a Chomského hierarchie.

4. Rozvolněné závislostní gramatiky.

5. Míry složitosti a volnosti slovosledu.

6. Hierarchie vzhledem k mírám složitosti.

7. Algoritmy syntaktické analýzy a jejich parametry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK