PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Formální závislostní syntax 1 - NTIN079
Anglický název: Formal Dependency Syntax 1
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Martin Plátek, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Je korekvizitou pro: NTIN080
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (19.05.2004)
Prednáška je zaměřena na formální modelování syntaxe přirozených jazyků. Formalizuje a postupně zobecňuje závislostní přístup k syntaxi. Hlavní přínos studovaného aparátu se týká jazyků s volným slovosledem. Prednáška má pokračování v letním semestru.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KTI (26.05.2008)

Naučit techniky a způsoby používané při analýze přirozeného jazyka

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Literatura
Poslední úprava: T_KTI (19.05.2004)

Petr Jančar, František Mráz, Martin Plátek, and Jörg Vogel: Different types of monotonicity for restarting automata. Forschungsergebnisse der Fakultät für Mathematik und Informatik Math/Inf/98/15, Institut für Informatik, Friedrich-Schiller-Universität Jena, May 1998. 15 pages.

Petr Jančar, František Mráz, Martin Plátek, and Jörg Vogel: Monotonicity on restarting automata, Forschungsergebnisse der Fakultät für Mathematik und Informatik Math/Inf/02/01, Institut für Informatik, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2002, 12 pages.

Martin Plátek, Friedrich Otto, František Mráz, Tomasz Jurdzinski: Restarting automata and variants of j-monotonicity. Mathematische Schriften Kassel 9/03, Universität Kassel, October 2003.

M. Plátek, Elektronický text k této prednášce.

Plátek M., Tichá B.: List Automata as Dependency Parsers. PBML 50, 1988

P.Sgall, E.Hajičová, J.Panevová: The Meaning of the

Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects, Dordrecht: Reidel

and Prague: Academia, 1986

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (19.05.2004)

1. Redukční analýza, podřízenost, souřadnost.

2. Seznamové a restartovací automaty

jako prostředky pro modelování redukční analýzy.

3.Taxonomie seznamových a restartovacích automatů.

4.Typy syntaktické analýzy - složková a závislostní.

5.Složkové a kategoriální gramatiky.

6.Seznamové automaty jako modely syntaxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK