PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikace teorie jazyků - NTIN019
Anglický název: Language Theory Applications
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: neomezena
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Martin Plátek, CSc.
Prerekvizity : NTIN013
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ()
Pro porozumění látky, kterou budeme probírat, předpokládáme pouze základní znalosti z teorie jazyků a zájem o probíranou problematiku. Přednáška by měla sloužit k rozšíření základního rejstříku technik užívaných v teorii automatů a jazyků a k ilustraci vazby mezi teorií automatů a lingvistikou.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Sgall a Kolektiv : Úvod do syntaxe a sémantiky, Studie a práce lingvistické 22, Academia 1986

P.Jančar, F.Mráz, M. Plátek : A taxonomy of forgetting automata, Proceedings MFCS '93, August 1993, pp. 527 - 536

V. Kuboň, M. Plátek : Robust Parsing and Grammar Checking of free Word Order Languages, in Natural Language Parsing: Methods and Formalism eds. K . Sikkel, A. Nijholt, TWLT 6, December 1993, pp. 157 - 161

Sylabus
Poslední úprava: ()

Rozpouštěcí a vypouštěcí automaty - Rozpouštěcí automaty rozpoznávají bezkontextové jazyky - Deterministické vypouštěcí automaty rozpoznávají deterministické bezkontextové jazyky - Zjemnění Chomského hierarchie.

Restartovací automaty - Lingvistické motivace - Rozpoznávací síla.

Překlad pomocí seriového spojení automatů.

Projekt generování češtiny pomocí seriového spojení zásobníkových automatů a další lingvistické projekty z formálního hlediska.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK