PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Automaty a gramatiky - NTIN013
Anglický název: Automata and Grammars
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kti.mff.cuni.cz/~bartak/automaty/
Garant: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Neslučitelnost : NTIN071
Záměnnost : NTIN071
Je prerekvizitou pro: NSWI002, NPFL049, NTIN019
Je záměnnost pro: NUIN002
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KTI (15.05.2003)
Základní přednáška z teorie jazyků a automatů. Důraz je kladen na seznámení se základními pojmy a fakty (konečné a zásobníkové automaty, Turingovy stroje, regulární, bezkontextové a kontextové gramatiky).
Literatura
Poslední úprava: T_KTI (15.05.2003)

M. Chytil: Automaty a gramatiky, SNTL Praha, 1984

V. Koubek: Automaty a gramatiky, elektronický text (http://kti.mff.cuni.cz/downloads/Automstr_ps.zip), 1996

R. Barták: Automaty a gramatiky: on-line, elektronický text (http://kti.mff.cuni.cz/~bartak/automaty/), 2001

M. Chytil: Teorie automatů a formálních jazyků, skripta MFF UK, 1978

M. Chytil: Sbírka řešených příkladů z teorie automatů a formálních jazyků, skripta MFF UK, 1987

M. Demlová, V. Koubek: Algebraická teorie automatů, SNTL Praha, 1990

J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, Addison-Wesley, 1979

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (15.05.2003)

Konečné automaty a regulární jazyky, Nerodova věta, ekvivalence a redukce automatů, nedeterminismus.

Uzávěrové vlastnosti, regulární výrazy, Kleeneova věta, pumping (iterační) lemma.

Gramatiky, Chomského hierarchie, regulární, bezkontextové a kontextové gramatiky

Bezkontextové gramatiky, derivace, redukce, normální tvary, pumping (iterační) lemma, uzávěrové vlastnosti, deterministické a nedeterministické zásobníkové automaty.

Rekurzivně spočetné jazyky, Turingovy stroje, algoritmicky nerozhodnutelné problémy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK