PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z vývoje počítačových her - NSWI159
Anglický název: Practical Course on Game Development
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.
Mgr. Lukáš Kolek, Ph.D.
Záměnnost : NCGD006
Je záměnnost pro: NCGD006
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (13.05.2015)
Vývoj malé počítačové hry v praxi. Student se zúčastní jednoho z tzv. herních jamu, v rámci kterého vytvoří kompletní počítačovou hru v omezeném čase (minimálně 48 hodin) a to buď samostatně nebo v malém týmu. Některých GameJamů je možné se účastnit v rámci akcí konaných na MFF UK.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (15.07.2020)

Získat zkušenosti s vývojovým cyklem počítačových her v rámci extrémního vývoje malé počítačové hry.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (15.07.2020)

Participace na jednom z následujících herních jamů: Ludum Dare (http://ldjam.com/), Global Game Jam (https://globalgamejam.org/) či GDS Jam (pořádaný v zimních semestrech na MFF UK).

Jamu je možné se zúčastnit jako jednotlivec, ale také jako v rámci týmu.

Podmínkou získáni zápočtu jsou:

1. Vytvoření hry a její odevzdání v rámci pravidel daného jamu.

2. Pokud se účastníte Ludum Dare, pak navíc musíte získat minimálně 20 externích hodnoceních vytvořené hry.

Po domluvě je možné zápočet získat i za účast na jiném z jamů, viz http://www.indiegamejams.com/, ale tato výjimka musí být schválena garantem předmětu; o tuto výjimku není možné žádat zpětně.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (15.07.2020)

Herní jamy:

Indie Game Jams, http://www.indiegamejams.com/

Itch.io jams, https://itch.io/jams

Game Jolt jams, http://jams.gamejolt.com/browse/active

Ludum Dare, http://ldjam.com/

Global Game Jam, http://globalgamejam.org/

Herní engine a frameworky:

Unity3D, https://unity3d.com/

Unreal Engine 4, https://www.unrealengine.com/

GameMaker Studio, https://www.yoyogames.com/gamemaker

Construct 3, https://www.construct.net/

libGDX, http://libgdx.badlogicgames.com/

MonoGame, http://www.monogame.net/

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (15.07.2020)

Intenzivní vývoj malé hry na předem stanovené téma v rámci 48 nebo 72 hodin. Vývoj může probíhat buď doma, anebo v rámci poslucháren speciálně k tomu vyhrazených v rámci zvolených herních jamů; přístup k učebnám bude zabezpečen pro prvních 48 hodin vývoje.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (13.10.2017)

Předmět nemá žádnou zkoušku, pouze zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (15.07.2020)

Vývoj malé počítačové hry pro libovolnou herní platformu (nebo platformy) v omezeném čase. Student si v krátkém čase vyzkouší všechny fáze herního vývoje: design, implementaci, testování a vydání hry. Je možné hru vytvořit buď samostatně nebo v týmu.

Součástí předmětu je krátký (3h), ale intenzivní úvod do vývoje her pomocí herního engine Unity3D.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK