PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z distribuovaných systémů - NSWI070
Anglický název: Selected Topics on Distributed Systems
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : NSWI035
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Výběrový seminář zabývající se nejnovějšími poznatky teorie distribuovaných systémů a jejich praktické aplikace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK