PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Principy distribuovaných systémů - NSWI035
Anglický název: Principles of Distributed Systems
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi035-web/
Garant: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Je prerekvizitou pro: NSWI070
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (19.01.2023)
Architektury distribuovaných systémů, komunikace, synchronizace. Kauzalita, skupinová komunikace, doručovací protokoly, virtuální synchronie. Distribuovaný konsensus. Distribuované sdílení paměti, konzistenční modely, distribuované stránkování. Vzdálený běh a migrace procesů, detekce deadlocků. Replikace. Technologie blockchainu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (26.09.2017)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (18.12.2023)

Tanenbaum, van Steen: Distributed Systems - Principles and Paradigms

Chow, Johnson: Distributed Operating Systems and Algorithms

Antonopoulos: Mastering Bitcoin

Novák: Lightning Network

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (06.09.2023)

1. Architektury distribuovaných systémů, hardwarové architektury

2. Meziprocesová komunikace - klient/server model, zprávy, spolehlivost, RPC

3. Synchronizační algoritmy - fyzické a logické hodiny, kauzalita, skupinová komunikace, doručovací protokoly, virtuální synchronie, vektorové a maticové hodiny, vyloučení procesů, volba koordinátora

4. Distribuovaný konsensus - detekce globálního stavu, dosažení distribuované shody, Paxos, RAFT

5. Distribuovaná sdílená paměť - konzistenční modely, distribuované stránkování

6. Procesy - vzdálené spouštění procesů, migrace, vyvažování zátěže, detekce zablokování

7. Replikace - replikace, aktualizační protokoly, klientocentrické konzistenční modely, masivní replikace

8. Technické principy kryptoměn - blockchain, konsensus, datové struktury, UTXO, proof-of-work vs. proof-of-stake, zero-knowledge proofs

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK