PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Principy distribuovaných systémů - NSWI035
Anglický název: Principles of Distributed Systems
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi035-web/
Garant: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Je prerekvizitou pro: NSWI070
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (24.03.2011)
Architektury distribuovaných systémů, komunikace, synchronizace. Kauzalita, skupinová komunikace, doručovací protokoly, virtuální synchronie, distribuovaný konsensus. Distribuované sdílení paměti, konzistenční modely, distribuované stránkování. Vzdálený běh a migrace procesů, detekce deadlocků. Replikace.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (26.09.2017)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: T_KSI (11.05.2004)

Tanenbaum: Distributed Operating Systems

Tanenbaum, van Steen: Distributed Systems - Principles and Paradigms

Chow, Johnson: Distributed Operating Systems and Algorithms

Sinha: Distributed Operating Systems - Concepts and Design

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (26.09.2017)

1. Architektury distribuovaných systémů, hardwarové architektury

2. Meziprocesová komunikace - klient/server model, zprávy, spolehlivost, RPC

3. Synchronizační algoritmy - fyzické a logické hodiny, kauzalita, skupinová komunikace,

doručovací protokoly, virtuální synchronie, vektorové a maticové hodiny, vyloučení procesů, volba

koordinátora, dosažení distribuované shody, protokoly Paxos a RAFT. detekce globálního stavu

4. Distribuovaná sdílená paměť - konzistenční modely, distribuované stránkování

5. Procesy - vzdálené spouštění procesů, migrace, vyvažování zátěže, detekce zablokování

6. Replikace - replikace, aktualizační protokoly, klientocentrické konzistenční modely, masivní replikace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK