PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Mnohorozměrná statistická analýza - NSTP018
Anglický název: Multivariate Statistical Analysis
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Třída: DS, ekonometrie a operační výzkum
DS, finanční a pojistná matematika
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Záměnnost : NMST539
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (27.05.2009)
Normální, Wishartovo a Hottelingovo rozdělení. Kanonické korelace. Metoda hlavních komponent. Faktorová, diskriminační a shluková analýza. Použití balíků statistických programů. Předpoklady: základní znalosti pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (27.05.2009)

Seznámit studenty se základními metodami mnohorozměrné statistiky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2003)

Hebák P., Hustopecký J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL-Alfa. Praha, 1987

Mardia K.V., Kent J.T., Bobby J.M.: Multivariate Analysis. Academia Press. London, 1979

Rao C.R.: Linear Statistical Inference and Its Applications. 2nd edition. Wile. New York, 1973. (existuje český překlad)

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Přednáška+cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1. Mnohorozměrné normální rozdělení.

2. Wishartovo a Hotellingovo rozdělení.

3. Statistická indukce v normálním rozdělení.

4. Vícerozměrná regrese.

5. Kanonické korelace.

6. Metoda hlavních komponent.

7. Faktorová analýza.

8. Diskriminační analýza.

9. Shluková analýza.

9. Použití standardních programů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK