PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mnohorozměrná analýza - NMST539
Anglický název: Multivariate Analysis
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ivan Mizera, CSc.
doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : {Alespoň jeden kurz z oblasti GLM}
Neslučitelnost : NMFP535
Je neslučitelnost pro: NMFP535
Je záměnnost pro: NMFP535, NSTP018
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout notes0.pdf Lecture Notes part O doc. RNDr. Ivan Mizera, CSc.
stáhnout notes1.pdf Lecture Notes part I doc. RNDr. Ivan Mizera, CSc.
stáhnout notes2.pdf Lecture Notes part II doc. RNDr. Ivan Mizera, CSc.
stáhnout problems.pdf Homework problems doc. RNDr. Ivan Mizera, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (01.06.2023)
Úvod do tradičních a moderních metod mnohorozměrné statistiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Mizera, CSc. (15.10.2023)

Naučit studenty principy základních metod mnohorozměrné statistické analýzy.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Mizera, CSc. (15.10.2023)

Podmínky pro získání zápočtu: účast na cvičení (max 3 absence) a průběžné řešení zadaných úkolů (získání alespoň 36 kreditů, kde jeden vyřešený příklad znamená spravidla jeden kredit). Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování. Získání zápočtu je nutná podmínka pro účast na zkoušce. Zkouška bude písemnou formou a kromě jednoduchých otázek podobných těm, které se probíraly na cvičení, bude obsahovat taky otázky z principů, motivací, algoritmů a aplikací technik probíraných na přednáškách.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (08.12.2020)

Bouveyron C., Celeux G., Murphy T.B., Raftery A. E.: Model-based Clustering and Classification for Data Science: with Applications in R. Cambridge University Press, 2019.

Härdle, W. K., Hlávka, Z.: Multivariate Statistics: Exercises and Solutions, 2nd edition, Springer, 2015.

Härdle W. K., Simar L.: Applied Multivariate Statistical Analysis, 4th edition, Springer, 2015.

Mardia K.V., Kent J.T., Bibby J.M.: Multivariate Analysis. Academia Press. London, 1979.

Rao C.R.: Linear Statistical Inference and Its Applications. 2nd edition. Wiley. New York, 1973. (existuje český překlad)

Venables W.N. Ripley B.D.: Modern Applied Statistics with S, 4th edition, Springer, 2002.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Mizera, CSc. (03.10.2023)

Zkouška bude písemnou formou; bude sestávat z víc otázek odpovídajících sylabu sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce nebo na cvičení nebo na přednášce. Důraz bude na správném pochopení statistické (t.j. data-analytické) podstaty a interpretace probíraných metod.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (08.12.2020)

1. Mnohorozměrné normální rozdělení.

2. Wishartovo a Hotellingovo rozdělení.

3. Odhady a testování.

4. Hlavní komponenty a faktorová analýza.

5. Kanonické korelace, korespondenční analýza.

6. Diskriminační a shluková analýza.

7. Metody založené na projekcích, hloubka dat.

8. Použití standardních programů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (25.05.2018)

základní znalosti lineární algebry, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK