PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Operátorové algebry I - NRFA082
Anglický název: Operator algebras I
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Třída: DS, matematická analýza
Kategorizace předmětu: Matematika > Funkční analýza, Topologie a kategorie
Záměnnost : NMMA561
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.04.2011)
C*-algebry, prostory operátorů, von Neumannovy algebry
Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. (15.02.2012)

C* algebry - definice, vlastnosti, automatická spojitost, nezáporné prvky, aproximativní jednotka, základní vlastnosti prostoru operátorů, operátorové topologie, dualita, von Neumannovy algebry, von Neumannova věta o bikomutantu, Kaplanského věta o hustotě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK