PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nelineární funkcionální analýza - NRFA018
Anglický název: Nonlinear Functional Analysis
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~dolejsi/Vyuka/index.htm
Garant: RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Funkční analýza
Záměnnost : NMNV402
Je neslučitelnost pro: NMNV402
Je záměnnost pro: NMNV402
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Základy diferenciálního počtu v Banachových prostorech. Teorie monotónních a potenciálních operátorů, numerické metody řešení operátorových rovnic. Stupeň zobrazení. Nutná znalost základů funkcionální analýzy.
Poslední úprava: T_KNM (20.05.2008)
Cíl předmětu -

Studenti se seznámí se základy diferenciálního počtu v Banachových prostorech, teorií monotonních a potenciálních operátorů a numerickými metodami pro řešení operátorových rovnic.

Poslední úprava: T_KNM (16.05.2008)
Literatura -

Gajewski H., Gröger K., Zacharias K.: Nichtlineare Operatorgleichungen und Operatordifferentialgleichungen. Berlín l974, (ruský překlad l978)

Fučík Sv., Nečas J., Souček J., Souček V.: Spectral analysis of nonlinear operators, l973

Deimling K.: Nonlinear functional analysis, l985

Zeidler E.: Nonlinear Functional Analysis and Its Applications l, l984

Poslední úprava: T_KNM (16.05.2008)
Metody výuky -

Přednášky v posluchárně.

Poslední úprava: T_KNM (16.05.2008)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška dle sylabu.

Poslední úprava: T_KNM (16.05.2008)
Sylabus -

Základy diferenciálního počtu v Banachových prostorech.

Browderova teorie monotonních operátorů.

Potenciální operátory.

Duální funkcionály.

Numerické metody řešení operátorových rovnic. Galerkinova a Ritzova metoda.

Browerova a Schauderova věta o pevném bodě.

Poslední úprava: T_KNM (18.05.2008)
Vstupní požadavky -

základy funkcionální analýzy

Poslední úprava: T_KNM (16.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK