PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Nelineární funkcionální analýza - NRFA018
Anglický název: Nonlinear Functional Analysis
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~dolejsi/Vyuka/index.htm
Garant: RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Funkční analýza
Záměnnost : NMNV402
Je neslučitelnost pro: NMNV402
Je záměnnost pro: NMNV402
Anotace -
Poslední úprava: T_KNM (20.05.2008)
Základy diferenciálního počtu v Banachových prostorech. Teorie monotónních a potenciálních operátorů, numerické metody řešení operátorových rovnic. Stupeň zobrazení. Nutná znalost základů funkcionální analýzy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KNM (16.05.2008)

Studenti se seznámí se základy diferenciálního počtu v Banachových prostorech, teorií monotonních a potenciálních operátorů a numerickými metodami pro řešení operátorových rovnic.

Literatura -
Poslední úprava: T_KNM (16.05.2008)

Gajewski H., Gröger K., Zacharias K.: Nichtlineare Operatorgleichungen und Operatordifferentialgleichungen. Berlín l974, (ruský překlad l978)

Fučík Sv., Nečas J., Souček J., Souček V.: Spectral analysis of nonlinear operators, l973

Deimling K.: Nonlinear functional analysis, l985

Zeidler E.: Nonlinear Functional Analysis and Its Applications l, l984

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KNM (16.05.2008)

Přednášky v posluchárně.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: T_KNM (16.05.2008)

Zkouška dle sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KNM (18.05.2008)

Základy diferenciálního počtu v Banachových prostorech.

Browderova teorie monotonních operátorů.

Potenciální operátory.

Duální funkcionály.

Numerické metody řešení operátorových rovnic. Galerkinova a Ritzova metoda.

Browerova a Schauderova věta o pevném bodě.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KNM (16.05.2008)

základy funkcionální analýzy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK